Notícies

16/05/2023

Ordre ISM 474/2023, de 4 de maig

Ordre ISM/474/2023, de 4 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre electrònic de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social adscrits a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

Aquesta ordre té per objecte regular el funcionament del Registre electrònic de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social adscrits a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions per a la recepció i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es presenten via electrònica davant ella, respecte dels tràmits i procediments compresos dins del seu àmbit d’aplicació.

El Registre electrònic de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social adscrits a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions estarà habilitat per a la recepció dels escrits, sol·licituds, comunicacions i documents presentats davant les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social adscrits a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, així com per a la remissió de documents que es dirigisquen entre si, a altres òrgans administratius o a les persones físiques o jurídiques interessades en un procediment administratiu.

L’accés es realitzarà a través de l’adreça electrònica https://sede.seg-social.gob.es.

Es deroga l’Ordre TIN/3518/2009, de 29 de desembre, per la qual es crea el registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social per a la presentació d’escrits, sol·licituds i comunicacions i s’estableixen criteris generals per a la seua aplicació a determinats procediments.

DESCARREGAR BOE

DESCARREGAR RESUM