Notícies

05/02/2019

Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2019.

En haver quedat prorrogats de forma automàtica els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, l’ordre manté les normes de cotització fins que s’aproven els pressupostos corresponents a l’any 2019. S’adapten, no obstant això, a les modificacions normatives que han incidit en aquest àmbit.

BOE Resum