Notícies

16/10/2020

Prevenció i protecció dels treballadors en els forns i pastisseries

Unión de Mutuas publica una guia de seguretat i salut per als empresaris i treballadors del sector forner i pastisser. Talls, cops, contacte tèrmic amb forns i fogons, esquitxades de líquids calents i postures forçades i repetitives són alguns dels principals riscos d’accidents als obradors i despatxos de pa.

El sector forner té un pes molt rellevant en l’economia nacional, dona ocupació al 21,4% del total de la indústria alimentària espanyola i està compost, principalment, per empreses de caràcter tradicional o familiar, de les quals més del 80% són pimes i micro-pimes.

En la producció d’aliments elaborats amb farina, els treballadors exerceixen, en una mateixa jornada laboral, diverses activitats i tasques, des de la càrrega física a l’elaboració de masses i cremes, maneig d’equips de calor i venda final de productes alimentaris per al consum.

En la seua fabricació intervenen mètodes artesanals, tradicionals i manuals, encara que la tecnificació cada vegada és major amb la introducció de maquinàries i noves eines que, encara que faciliten el treball, comporten nous riscos per a la seguretat del treballador que les gestiona.

Les postures forçades, la manipulació de sacs, l’embranzida de gàbies i carretons juntament amb els moviments repetitius que comporta pastar la massa, tallar, plenar o decorar, entre altres, són els principals riscos ergonòmics i la principal causa d’accident i baixes dels treballadors.

Així mateix, la massa en procés de fermentació produeix grans quantitats de diòxid de carboni, que, juntament amb els vapors del combustible dels forns, pot donar lloc a processos d’explosió, asfíxia o intoxicació. Igualment, l’ús de talladores, picadores i equips com, per exemple, pastadores, batedores, laminadores o boleadores industrials, comporten una sèrie de riscos davant els quals cal aplicar les corresponents mesures de protecció i prevenció dels treballadors.

Amb l’objectiu de fomentar i promoure les bones pràctiques preventives i reduir els accidents en aquest sector, Unión de Mutuas, juntament amb l’Associació Provincial de Forns i Pastisseries de Castelló, APANCAS, ha elaborat una guia que permet als empresaris i treballadors identificar els riscos laborals existents i aplicar mesures de protecció per a eliminar-los o minimitzar-los.

El president d’APANCAS, Juan Rodolfo Adsuara Clausell, ha destacat la importància d’aquesta guia, donat i que “és una eina pràctica i senzilla que ens permet identificar les situacions de risc existents als llocs de treball dels forns i dona resposta a les dificultats que tenen les pimes i micro-pimes del sector a l’hora de poder aplicar mesures preventives.” Una guia que, a més, conté recomanacions de fàcil compliment i bones pràctiques “tan necessàries per a reduir riscos i possibles danys i per a minimitzar o suprimir la perillositat laboral.”

També, el president d’Apancas ha destacat que el sector forner i pastisser es troba davant d’un gran repte a conseqüència del coronavirus i que, com a activitat essencial, ha subministrat i continuarà subministrant pa i altres aliments a la població “complint tots els protocols, mesures higièniques i sanitàries, desinfecció, protecció respiratòria i distanciament interpersonal, assegurant i garantint, com sempre, la seguretat alimentària dels productes”.