Notícies

15/02/2022

Reconeguda amb el segell Bequal Plus pel seu compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat

Unión de Mutuas ha obtingut el segell Bequal Plus, atorgat per la Fundació Bequal, que certifica la política inclusiva desenvolupada per la mútua cap a les persones amb discapacitat així com l’adhesió amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la seua contribució a l’assoliment d’un món més responsable i sostenible.

Després de superar l’auditoria, el Comité de Certificació de la Fundació Bequal reconeix els procediments i les polítiques d’Unión de Mutuas a favor de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat. A més, el segell certifica el compromís de la mútua amb la millora i l’increment dels nivells i la qualitat de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

El certificat Bequal és una fórmula d’avaluació per part d’un tercer, que determina el grau de compromís en matèria de responsabilitat amb la discapacitat en àrees essencials com són l’estratègia i el lideratge; el compromís de l’alta direcció cap a les persones amb discapacitat; la gestió dels recursos humans; el compliment de la normativa i les polítiques inclusives i d’igualtat d’oportunitats en tots els procediments de selecció; accés a l’ocupació; promoció professional, i formació.

Per a l’obtenció de la certificació, Unión de Mutuas ha demostrat el seu compromís amb una societat inclusiva i la no-discriminació, superant el compliment de la quota legal de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat, així com la integració de polítiques sobre discapacitat a les diferents àrees i procediments de l’organització.

De fet, l’informe dels avaluadors valora la política d’accessibilitat universal que desenvolupa la mútua a tots els centres, i que amb l’eliminació de barreres físiques, funcionals i virtuals, han esdevingut entorns accessibles i utilitzables en condicions de confort, seguretat i de la manera més natural i autònoma possible per a totes les persones, independentment de les seues capacitats físiques o sensorials. També destaca el compromís de l’entitat a través del Codi Ètic i de Bon Govern amb el respecte a la dignitat de les persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El segell Bequal demostra també el compromís i la contribució d’Unión de Mutuas amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Específicament, i en relació amb la integració de les persones amb discapacitat, destaca la contribució de la mútua als ODS: 8, 3, 5, 10, 16 i 17 referents a la salut i el benestar, la igualtat, la reducció de les desigualtats, el treball decent i creixement econòmic, les societats justes i inclusives, i les aliances per a l’assoliment dels objectius.

La Fundació Bequal, entitat que gestiona la concessió de la certificació amb el mateix nom, és un model sistematitzat d’indicadors certificable que reuneix tot el cabal i experiència de les seues entitats fundadores: el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Fundació ONCE, FEACEM i la Fundació Seeliger i Conde.