Notícies

01/06/2018

S’ha publicat l’últim butlletí de notícies RED

S’ha publicat un nou butlletí de notícies RED en data 28-05-2018. Inclou novetats en els següents àmbits:

– Novetats en el sistema de liquidació directa.
– Noves liquidacions complementàries v90 y v03.
– Nova versió de winsuite 32 8.8.0, siltra i siltra pràctiques.
– Identificació de supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta.
– Identificació de treballadors exclosos de determinades contingències o prestacions.
– Modificació de controls dels treballadors amb contractes fixos discontinus.
– Forma d’ingrés de quotes una vegada finalitzat el termini reglamentari d’ingrés.
– Notificació electrònica (notess) en diversos procediments.
– Sistema especial fruites i hortalisses. Informació complementària per al servei públic d’ocupació estatal-sepe.

D’entre aquestes, destaquem la que afecta treballadors fixos discontinus.

Com a continuació al que indica el Butlletí de Notícies RED 7/2017 en relació amb les modificacions de les validacions realitzades amb els treballadors amb contracte a temps parcial i fixos discontinus quan es troben en incapacitat temporal, s’informa que s’ha inclòs una nova validació en aquest col·lectiu. Els controls dels treballadors amb contractes fixos discontinus s’equipararan als contractes a temps parcial en el sentit de modificar el control de base mínima i sol·licitar el nombre d’hores.

Per tant, a partir del proper mes de JULIOL, amb independència del període de liquidació que s’estiga presentant, en els contractes fixos discontinus se sol·licitarà sempre el nombre d’hores treballades, independentment que l’activitat es desenvolupe a temps complet o a temps parcial, llevat que es troben en situació d’incapacitat temporal, maternitat/paternitat o risc durant l’embaràs o lactància, en aquest cas no cal comunicar aquesta informació.

Pots consultar el butlletí complet aquí.