Notícies

05/07/2019

Subvencions per a la promoció del treball autònom i l’economia social

El dia 4 de juliol de 2019 s’ha publicat al BOE, la Resolució de 26 de juny de 2019, de la Direcció general del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2019. La quantia total de les subvencions per a enguany ascendeixen a 4.314.164 euros y les subvencions es concediràn en régim de concurrència competitiva.

Objecte: Finançament de les despeses derivades de la realització d’activitats de suport i promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i d’altres entitats representatives de l’economia social d’àmbit estatal per a facilitar el compliment de les finalitats pròpies d’aquestes entitats.

Beneficiaris:

a) De les subvencions a les actuacions d’àmbit estatal de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses:

. Associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal i caràcter intersectorial.
. Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció.
. Altres entitats representatives de l’economia social que integren a les associacions d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
. Altres associacions, fundacions i universitats. En aquest apartat es consideren incloses les associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal i de caràcter sectorial.

B) Per a les despeses de funcionament:
. Associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal.
. Entitats associatives de caràcter intersectorial i d’àmbit estatal de cooperatives, de societats laborals i d’associacions d’empreses d’inserció.
. Entitats associatives de caràcter sectorial i d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
. Altres entitats representatives de l’economia social que integren a les associacions d’àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals. Aquestes entitats representatives de l’economia social hauran de comptar entre els seus associats, almenys, amb cinc associacions d’àmbit estatal entre les de cooperatives i les de societats laborals.

Quantia:

– 1.960.030 €, respecte a subvencions per a activitats de formació, difusió i foment del treball autònom, de l’ES i de la RSC.
– 876.164 € respecte al desenvolupament de les mesures contingudes en l’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2017-2020.
– 1.477.970 €, respecte a despeses de funcionament de les entitats beneficiàries.

Termini de presentació de sol·licituds: vint dies hàbils a comptar a partir del 5 de juliol del 2019.