Notícies

27/09/2021

Una tornada a les oficines segura i saludable

Amb la tornada a la presencialitat, Unión de Mutuas publica una Guia per a garantir el benestar, la seguretat i l’ergonomia en els llocs de treball.

 Amb l’accelerat ritme de vacunació i el descens de contagis per coronavirus, cada vegada són més els treballadors que es reincorporen als seus centres de treball i deixen enrere el teletreball i la modalitat híbrida. Davant aquest retorn escalonat, quines són les mesures a tindre en compte per a garantir el benestar i la seguretat de les persones que tornen als despatxos i oficines?

Per a facilitar aquesta labor, Unión de Mutuas ha elaborat la Guia de Seguretat i Salut en les Oficines, que recull els principals factors de risc i les mesures preventives a aplicar per a poder treballar de manera segura.

“Als protocols d’higiene i distanciament social pel COVID que tots hem de continuar complint en l’àmbit laboral, se suma ara la importància de fomentar la seguretat i el benestar perquè, en aquests moments de pandèmia, tornar al treball sabent que és un entorn segur amb totes la mesures que garanteixen el benestar físic i emocional és un factor de motivació i tranquil·litat per als treballadors”, ha manifestat Helena Martínez, Tècnica de Prevenció d’Unión de Mutuas.

La Guia planteja una sèrie de consells i recomanacions per a previndre els riscos que influeixen directa o indirectament en els accidents de treball i que són controlables i evitables.

En aquest sentit, l’empresa ha de procurar un entorn laboral ergonòmic, la qual cosa és el risc més freqüent en les tasques administratives, i previndre així la fatiga postural i els possibles trastorns musculo-esquelètics. Juntament amb ells, les caigudes al mateix nivell, −un de cada quatre accidents en l’oficina es produeix per aquest motiu−, les caigudes des d’escales, els contactes elèctrics, els cops, materials tallants i punxants, la fatiga visual i la càrrega mental són els principals riscos als quals poden exposar-se les persones treballadores en oficines i despatxos.

Així mateix, la guia recull les principals mesures preventives, doncs “el benestar dels treballadors prevé enfermetats, redueix l’absentisme i repercuteix en la satisfacció, el compromís i la productivitat de les persones”, ha assenyalat l’experta en prevenció Helena Martinez.

Principals mesures preventives

Davant dels trastorns musculo-esquelètics cal tindre en compte els aspectes relacionats amb l’ergonomia associats a la taula, la cadira, el reposapeus, el teclat, o el ratolí, ja que les males postures, la mala distribució d’utensilis de treball o la cadira mal regulada poden provocar lesions, molèsties d’esquena, coll, o espatlles.

Respecte a la fatiga visual ocasionada per l’ús de les pantalles de visualització de dades, pot evitar-se amb una il·luminació adequada, l’adopció de postures correctes i la col·locació adequada de la pantalla quant a l’altura i l’angle de visió.

Sobre els riscos de caigudes, xocs, cops, talls i contactes elèctrics, és molt important mantindre un ordre i neteja en l’oficina, evitar les presses, mantindre lliures d’obstacles les zones de pas, respectar la capacitat de càrrega de les prestatgeries, no sobrecarregar els endolls o regletes, avisar sempre als tècnics per a reparar aparells o instal·lació elèctrica i mantindre els quadres elèctrics tancats.

També, respecte a la càrrega mental i l’estrès, la guia adverteix que un esforç extra intel·lectual o mental per ritme de treball, horari, atenció telefònica o tractament de dades pot sobrepassar capacitat per a desenvolupar amb normalitat el treball, provocant disminució de l’atenció o estrès. Per a evitar-ho, es recomana planificar i organitzar la jornada laboral, fomentar la participació i el treball en equip, així com a nivell personal mantindre un bon estat físic, una bona rutina de somni i una dieta equilibrada.