Notícies

12/09/2019

Unión de Mutuas abona 2,4 milions d’euros a empreses associades per reduir la sinistralitat

Unión de Mutuas ha gestionat, durant la campanya Bonus 2018, incentius per valor de 2,4 milions d’euros. Aquest import ha sigut abonat a 1.985 empreses mutualistes en reconeixement a les seues actuacions en matèria de prevenció i disminució de la sinistralitat laboral.

L’incentiu bonus permet a les empreses recuperar el 5% de les quotes abonades per contingències professionals, una quantitat que pot incrementar-se fins a aconseguir un màxim del 10%, en el període objecte de sol·licitud, sempre i que l’empresa haja realitzat inversions complementàries en prevenció de riscos.

L’incentiu és concedit per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social a partir de les propostes que la mútua gestiona i tramita, una vegada comprovat el compliment dels requisits previstos en la normativa vigent. En aquesta campanya 2018, el 95% dels expedients presentats per la mútua han sigut resolts favorablement pel Ministeri.

Tots els anys Unión de Mutuas ajuda a les seues empreses associades a beneficiar-se d’aquesta mesura. Perquè la tramitació siga més ràpida i àgil, la mútua aposta per la tramitació telemàtica de les sol·licituds mitjançant la seua web, on, a més a més, els mutualistes i col·laboradors disposen d’un calculador en línia, al qual s’accedeix mitjançant la zona privada, i amb el que, una vegada validades les dades de cotització per contingències professionals i calculats els índexs de sinistralitat, les empreses obtenen l’import pel qual poden optar a l’incentiu bonus.

Aquesta aplicació digital també compta amb una guia explicativa, amb el desplegament dels corresponents formularis, així com els passos que han de seguir les empreses perquè la gestió i l’obtenció del bonus siga ràpida i senzilla. A més, permet a les empreses comprovar, abans de sol·licitar l’incentiu, si compleixen amb tots els requisits facilitant la tramitació del mateix.