Notícies

12/04/2017

Unión de Mutuas analitza els requisits legals per a percebre les prestacions per IT

Unión de Mutuas ha dut a terme, a la seu de Madrid, un taller de treball sobre les diverses prestacions que gestiona la mútua com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social amb l’objectiu de dilucidar els dubtes plantejats pels professionals i assessors laborals pel que fa a l’aplicació del dret al reconeixement a la protecció social dels treballadors i les novetats normatives en matèria de Seguretat Social.

Durant la jornada, la tècnica jurídica de la mútua, Miriam Planas, ha anat desgranant, mitjançant l’exposició de casos pràctics, les condicions i els requisits legals necessaris per a percebre la prestació per incapacitat temporal (IT), tant per malaltia comuna com per accident de treball, els beneficiaris de la qual són els treballadors del règim de la Seguretat Social i els treballadors autònoms RETA.

Planas ha abordat, entre diverses qüestions, la incapacitat temporal amb contractes a temps parcial, la incapacitat temporal i el compliment de pena, i la pèrdua de la prestació per no acudir al reconeixement mèdic.

Pel que fa a la incapacitat temporal durant els contractes a temps parcials amb diverses parcialitats, Planas ha exposat diversos casos i ha assenyalat que a l’efecte de la prestació “la data que compta és la de la baixa mèdica i no la data de l’accident, en el cas que les dues no coincidisquen”.

Així mateix, “hem d’aplicar el règim jurídic del contracte en el moment del fet causant”, ja que la condició del treballador en el moment de l’accident és la que determina la legalitat que s’ha d’aplicar per a quantificar la prestació.

En aquest sentit, Planas ha advertit que per a calcular les bases reguladores no es poden barrejar les cotitzacions a temps parcial amb les bases de cotitzacions a temps complet. Per a una prestació per incapacitat temporal d’un treballador a temps parcial, “no s’ha de computar la cotització corresponent a treballs de temps complet, ni al revés”.

Quant a la compatibilitat de la incapacitat temporal amb les penes de treball en benefici de la comunitat, i atés que l’execució d’aquesta pena està regida pel principi de flexibilitat, la tècnica jurídica d’Unión de Mutuas ha manifestat que “la incapacitat temporal es pot considerar compatible amb els treballs, les circumstàncies i les capacitats del penat”.

Així mateix, Miriam Planas ha recordat l’obligació que tenen els treballadors que estiguen cobrant la prestació per incapacitat temporal d’acudir al reconeixement mèdic al qual hagen estat requerits, perquè si no s’extingirà la prestació per considerar que pot haver-hi negligència o desinterés.

També, segons ha explicat, des del desembre passat, no es consideren rendiments del treball les prestacions que rep el treballador autònom per incapacitat temporal, maternitat, paternitat i per risc durant l’embaràs o la lactància, a l’efecte d’acreditar pèrdues per a l’accés a la prestació per cessament d’activitat.