Notícies

15/01/2019

Unión de Mutuas edita una guia per a previndre accidents en les cooperatives agràries

Cooperatives segures, consells per cuidar-te, aquest és l’objectiu amb el qual Unión de Mutuas ha editat una guia que recull les principals pautes per ajudar a les cooperatives del sector agrícola a implantar models preventius que eviten accidents i protegisquen els treballadors de possibles lesions, durant l’exercici del seu treball.

La guia, que està disponible al web de l’entitat, recopila els riscos comuns i les mesures preventives a implantar en aquestes explotacions agràries, dedicades a la recol·lecció, manipulació, envasat i comercialització de fruites i verdures.

El document recull, en la seua primera part, els principis que caracteritzen el cooperativisme, i les condicions jurídiques que distingixen les cooperatives d’una entitat mercantil. Els seus orígens es remunten a mitjans del segle XIX, quan la classe obrera i el petit empresari agrari i artesà es van unir per a millorar les condicions laborals i econòmiques creant la seua pròpia ocupació.

Hereves d’esta tradició, en l’actualitat, les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que exploten una empresa col•lectiva sobre la base de l’ajuda mútua i la creació d’un patrimoni comú. Repartixen els seus excedents o guanys en funció de l’activitat realitzada pels seus associats i fixen els seus principis en l’autonomia, la independència, la formació i informació, la cooperació i el compromís amb el desenvolupament sostenible.

A la segona part, la guia editada per Unión de Mutuas fa un recorregut per totes les activitats que actualment realitzen els treballadors del sector hortofructícola, els quals, a més del treball al camp, exercixen, als magatzems de processament, tasques de triat, amb la selecció i tractament de les fruites i hortalisses; tasques d’empaquetatge, amb la col•locació adequada del producte en les caixes; així com tasques de bolcat, paletitzat i fleixat, que compacta la càrrega i assegura el transport de la mercaderia.

Basant-se en el coneixement ampli de cada lloc de treball, la guia especifica els factors de risc i els possibles danys per a la salut, oferint per a cada risc l’acció preventiva i la protecció més adequada. En aquest sentit recomana prestar especial atenció a les postures forçades, els moviments repetitius, la fatiga visual, a les caigudes durant l’ús d’escales, els cops, els talls amb eines, la projecció de partícules, i l’ús de guants, màscares, protecció ocular i calçat de seguretat, entre d’altres.

Pel que fa a la fase de la distribució de la mercaderia, la guia recull els riscos derivats del transport per carretera, amb les recomanacions per a una conducció segura i responsable. Tenint en compte les dades sobre seguretat viària de l’OMS, el factor humà és la causa fonamental, entre el 80% i 90%, dels accidents de trànsit. Entre ells, les distraccions al volant són les causants, en un 20-30%, de tots els accidents de trànsit i són presents en el 38% dels accidents amb víctimes. Per això, la guia insistix a oblidar-se del mòbil mentre es conduïx i no manipular dispositius electrònics durant la conducció amb l’objectiu que el conductor no aparte la vista del trànsit ni de la carretera.

Tanmateix, segons el Ministeri de Treball, a tot Espanya el sector agrícola representa el 4,8% del total d’accidents de treball amb baixa, exclosos els in itinere. En aquest sentit, el responsable de Prevenció d’Unión de Mutuas, Emilio Gómez, ha assenyalat que “coneixem els riscos i sabem les mesures preventives que cal aplicar perquè no succeïxen més accidents en aquest sector”, per això ha destacat la importància de continuar incidint en la cultura de la prevenció “implicant i conscienciant els empresaris, els comandaments intermedis i els mateixos treballadors per eliminar i minimitzar al màxim els riscos laborals”.