Notícies

25/11/2021

Unión de Mutuas exposa la problemàtica dels TME en el sector de la construcció

A Espanya els trastorns musculoesquelètics (TME) són les lesions més freqüents produïdes al sector de la construcció. Els accidents per sobreesforços físics constitueixen la primera causa d’accidents amb baixa i representen al voltant del 35 % del total d’accidents amb baixa en jornada de treball en aquest sector.

Conscients de la problemàtica que existeix en el sector de la construcció en relació amb els riscos ergonòmics i l’elevada sinistralitat laboral, la Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció, FEVEC,  ha presentat la Guia per a la informació i sensibilització sobre riscos ergonòmics en la construcció a la província de València.

A l’obertura de la jornada, celebrada a l’IBV, el president de la Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció, FEVEC, Francisco Zamora, ha insistit en la importància de protegir la salut dels treballadors, tant en l’àmbit individual com col·lectiu, així com evitar formes de treballar i inèrcies negatives adquirides que poden derivar en malalties professionals.

En aquest sentit, el metge especialista en Medicina del Treball d’Unión de Mutuas, Pedro Soto, ha exposat la necessitat de fer un abordatge preventiu i proactiu dels accidents en aquest sector des del camp de l’ergonomia, i ha analitzat les patologies laborals més freqüents causades principalment per treballs repetitius, postures inadequades, maneig manual de càrregues, vibracions per l’ús d’eines o les baixes temperatures, entre d’altres.

Entre els diagnòstics mèdics més recurrents destaquen la tendinitis del manegot dels rotatoris, les epicondilitis, les tenosinovitis dels dits de la mà i la síndrome del túnel carpià.  Es tracta de lesions, que si al principi apareixen com a molèsties, «si no es tracten adequadament amb mesures ergonòmiques, poden convertir-se en un dolor limitant, requerir una intervenció quirúrgica i fins i tot causar una incapacitat permanent», ha advertit Soto.

Més d’un terç del total dels accidents de treball són per sobreesforços

Durant la seua intervenció, el Tècnic en Prevenció d’Unión de Mutuas, Javier Múrcia, ha assenyalat que cada vegada és més gran la importància dels riscos ergonòmics en el sector de la construcció, ja que «una mica més d’un terç dels accidents de treball amb baixa en jornada de treball es deuen a sobreesforços sobre el sistema musculoesquelètic». A més, les empreses de construcció presenten un índex d’incidència superior a 2.500 accidents de treball a l’any per cada 100.000 treballadors, i això les situa entre les 10 primeres activitats amb més índex d’incidència.

Així mateix, i d’acord amb les dades de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, en l’àmbit estatal, pel que fa als accidents per sobreesforç al sector de la construcció, les parts del cos més afectades són l’esquena i els membres superiors. L’esquena acumula més del 40 % del total d’accidents de treball amb baixa en jornada laboral.

Les malalties professionals en tots els sectors empresarials poden ser causades per agents químics, agents físics, agents biològics, inhalació de substàncies, malalties de la pell i agents cancerígens.  Segons aquesta classificació, al conjunt de les malalties professionals de totes les activitats empresarials, les malalties provocades per agents físics, són les que predominen, amb més del 90 % dels casos.

També a la Comunitat Valenciana, en els dos últims anys pel que fa a les empreses del sector de la construcció, les malalties professionals més freqüents provocades per agents físics, que pugen a un 93%, han estat les afeccions sobre el sistema musculoesquelètic.

En aquest sentit, l’especialista en Prevenció, Javier Murcia, ha destacat les actuacions que duu a terme Unión de Mutuas per a promoure la millora de les condicions ergonòmiques a la feina, el foment de la cultura preventiva de l’ergonomia i la prevenció de les lesions musculoesquelètiques dels treballadors.