Notícies

23/12/2021

Unión de Mutuas i ASCER col·laboren en la protecció dels treballadors contra els riscos per exposició a la sílice lliure cristal·lina

Unión de Mutuas ha participat en la presentació que ASCER ha realitzat per a les seues empreses associades, d’una sèrie de materials audiovisuals de caràcter tècnic per a la Prevenció de la Sílice lliure Cristal·lina al Sector Ceràmic. A la jornada celebrada a la seu de l’Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics, hi han intervingut el director de Relacions Laborals d’Ascer, Germán Belbis, la directora gerent d’Unión de Mutuas, Carmen Barber, i el director general d’Unimat Prevenció, Ignacio López- Lapuente.

Els materials didàctics presentats han estat elaborats conjuntament per estes tres entitats, i són fruit de la mútua col·laboració al llarg de més de 20 anys en matèria preventiva i de seguretat de la salut, sumant experiència i coneixements per augmentar el benestar, la seguretat laboral, la productivitat i la competitivitat empresarial al sector ceràmic.

Des d’una visió empresarial, participativa, preventiva i innovadora, els materials analitzen els riscos laborals resultants de la consideració de la pols de sílice cristal·lina respirable com a agent cancerigen, la presència del qual en l’ambient de treball de partícules suspeses a l’aire, pot suposar un important risc per a la salut de les persones exposades.

Durant la presentació, el Director de Relacions Laborals d’ASCER, Germán Belbis, ha manifestat que «tant ASCER com les seues empreses associades treballen intensament, i des de fa dècades, en l’anàlisi i l’estudi profund de la sílice cristal·lina com a factor de risc al nostre sector d’activitat, permetent, durant estos anys, a través de les jornades tècniques de difusió els resultats d’estos estudis, sensibilitzar, informar i formar els tècnics de les nostres empreses associades sobre la necessitat de prevenir els riscos d’exposició a este agent. Crec, sincerament, que tots estos esforços no han estat en va i que, com es reconeix en tots els àmbits, el sector està significativament en una posició d’avantguarda en esta matèria.»

Així mateix, i davant el salt en les obligacions preventives que ha suposat la nova normativa, la directora gerent d’Unión de Mutuas, Carmen Barber, ha indicat que «des d’Unión de Mutuas, com a mútua de referència per a la prevenció a la indústria ceràmica, seguim treballant amb el sector per continuar desenvolupant una cultura preventiva amb l’adopció de procediments i pautes de treball que augmenten la seguretat a l’entorn laboral, la salut, el benestar de les persones i que a més, evite accidents i malalties professionals.»

Reunions i entrevistes a treballadors i comandaments intermedis

Els materials didàctics, elaborats a partir de nombroses visites a empreses, reunions i entrevistes, ofereixen les pautes per assegurar l’adaptació de les empreses i els treballadors als nous requeriments legislatius mitjançant el desenvolupament d’una metodologia basada en l’eliminació, la reducció i la prevenció dels riscos.  Igualment, aborda totes les mesures tècniques i organitzatives per a prevenir i reduir l’exposició a la sílice cristal·lina respirable, juntament amb les mesures d’higiene personal, vigilància de la salut, formació i coordinació d’activitats empresarials.

Com a part integrant d’este material, a la jornada s’han presentat dos vídeos. Un dels vídeos, introdueix la temàtica des d’una perspectiva general amb les implicacions per al sector ceràmic i el seu enfocament proactiu per abordar la prevenció comptant amb la participació dels diferents agents implicats, empresa, comandaments intermedis, treballadors i servei de prevenció. I un segon vídeo, que presenta a grans trets el criteri d’aplicació de la normativa a conseqüència de la consideració de la sílice com a agent cancerigen.

Així mateix, s’han presentat vuit infografies, amb continguts que aborden els aspectes preventius de més interés per a sensibilitzar els treballadors del sector. Es tracta de formats audiovisuals atractius que condensen la informació clau per a prevenir l’exposició al contaminant esmentat.

Els materials audiovisuals estan disponibles a Prevenció de la Sílice Cristal·lina al Sector Ceràmic.