La Mútua llança  una eina evolucionada que conté importants millores i innovacions al servei de la salut i el benestar laboral Un cop s'ha consolidat l'èxit de MOL 2.0 i a causa de l'evolució tecnològica que requerix la gestió laboral de les empreses, Unión de Mutuas ha desenvolupat la tercera versió de la seua plataforma de serveis Mu...