Després de la incorporació d'Activa Mútua a la Xarxa Assistencial de Mútues Associades col·laboradores amb la Seguretat Social, Corporación Rama reforça la seua estructura de centres, serveis i recursos i passa a estar formada per les sis entitats associades següents: Activa Mútua; Cesma (mútua d'Andalusia i de Ceuta); Ibermutua; MAC (Mú...