T'informem que s'han publicat les següents novetats legislatives: Resolució de 17 de juny de 2024, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'estableix la tramitació automatitzada de les resolucions relatives a l'establiment de terminis per al pagament fraccionat del reintegrament de prestacions indegudament perceb...