Unión de Mutuas ha gestionat, durant la campanya Bonus 2018, incentius per valor de 2,4 milions d'euros. Aquest import ha sigut abonat a 1.985 empreses mutualistes en reconeixement a les seues actuacions en matèria de prevenció i disminució de la sinistralitat laboral. L'incentiu bonus permet a les empreses recuperar el 5% de les quotes abon...