El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat l'esborrany d'un nou pla contra el frau en la contractació temporal i contra la utilització irregular de la contractació a temps parcial. El 27 de juliol de 2018, el Consell de Ministres va aprovar el Pla Director per un Treball Digne per al període 2018-2019-2020, amb l'obje...