S'ha publicat la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 que afecta a les empreses i treballadors afiliats als diferents règims i sistemes especials de cotització a la Seguretat Social. En ella s'especifiquen els valors, criteris de cotització i càlcul de prestacions de la Seguretat Social per 2018 i al ...
Paterna

Jornada informativa “Repercussió de la nova consideració legal de...

Dirigit a les empreses i els assessors laborals amb l'objectiu de tractar tots aquells temes i qüestions que els interessen i afecten quant a la gestió de la salut laboral de les empreses. Reperc...