Són molts els accidents amb conseqüències greus o mortals que es donen en el sector de la pesca cada any, que a més compta amb una gran dificultat d'organitzar una labor preventiva correcta deguda a les seves pròpies tasques i condicions de treball. Els riscos que ocasionen aquests accidents són de diferent índole com poden ser els genera...