Analitzen l'estat de la legislació i coincideixen a redoblar la prevenció i la seguretat en totes les activitats en què la sílice cristal·lina estigui present. Unió de Mútues ha acollit avui una jornada sobre la “Repercussió de la nova consideració legal de la sílice lliure”, organitzada per la Generalitat Valenciana amb la col·labo...