Unió de Mútues ha elaborat una guia on analitza els factors de risc i proposa mesures preventives de seguretat, salut i protecció per als treballadors dels tallers de reparació de vehicles. El risc d'accidents laborals al sector de la reparació d'automòbils és alt a causa, especialment, del fet que els operaris dels tallers mecànics duen a...