Notícies

28/10/2022

Unión de Mutuas i l’INVASSAT promouen el treball conjunt per a prevenir els TME

La directora de l’INVASSAT, Elvira Ródena, destaca que els TME es poden prevenir i gestionar mitjançant un enfocament integrat i una cultura de la prevenció en què participen empreses i persones treballadores.

Amb motiu de la Setmana Europea de la Seguretat en el Treball, #SemanaEuropeaRESST, Unión de Mutuas juntament amb l’INVASSAT, la Diputació de Castelló i la Diputació de València, han celebrat avui una jornada en què han abordat els factors de risc relacionats amb la feina que influeixen en els trastorns musculoesquelètics així com les bones pràctiques de salut relacionades amb els TME i el benestar de les persones treballadores.

Durant la seua intervenció, la directora general de l’INVASSAT, Elvira Ródenas, ha destacat que els TME constitueixen una de les causes més comunes de discapacitat i de baixa per malaltia a Europa i a Espanya, i que afecta els treballadors de tots els sectors i ocupacions; també tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones, dins i fora de la feina, a més «d’una important repercussió econòmica en les empreses, però també en els serveis i recursos sanitaris, els quals tenen un important biaix de gènere, que afecta majoritàriament a les dones».

Davant els múltiples impactes negatius que provoquen els TME a les persones, les empreses i la societat, Ródenas ha destacat la responsabilitat legal de les empreses a adoptar mesures preventives eficaces de seguretat i salut als centres de treball, ja que «els TME es poden prevenir i gestionar mitjançant un enfocament integrat i una cultura de la prevenció en què han de participar els empresaris i els treballadors».

Per la seua banda, la cap del Servei de Prevenció del centre territorial de l’INVASSAT de Castelló, Marta Debón, ha detallat que a la Comunitat Valenciana els accidents de treball per sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic representen el 36% dels accidents de treball, a Castelló el 38%, a València el 25%, i a Alacant el 30%.

Pel que fa a les malalties professionals, en l’àmbit de l’Administració Valenciana, les més destacades són provocades per postures forçades i moviments repetitius, les quals afecten en major proporció a la mà i el canell en un 59%, seguida del colze i l’avantbraç en un 18%.

Compartint experiències de bones pràctiques

En la jornada també hi han participat la Diputació de València i la Diputació de Castelló, com a empreses associades a Unión de Mutuas, i han abordat la implantació de bones pràctiques a les seues respectives institucions per tal d’enfortir la cultura saludable i reduir la incidència dels trastorns musculoesquelètics relacionats amb el treball.

Mesa participantes de la Diputación de Valencia    Participante Diputación de Castellón en la Jornada de Unión de Mutuas sobre los TME