Notícies

28/04/2021

Unión de Mutuas reconeix la labor realitzada per empreses i treballadors durant la pandèmia

En el Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball, Unión de Mutuas centra la seua atenció en la gran labor realitzada per les empreses i els treballadors durant la pandèmia.

Durant l’últim any el planeta sencer ha hagut de fer front a reptes sense precedents en relació al COVID-19, amb repercussions directes en el món del treball, des del risc de transmissió del virus en els llocs de treball fins a la implantació del treball a distància. Situacions que han incrementat potencials riscos per a la salut i la seguretat en el treball, especialment els biològics, els psicosocials, organitzatius i els vinculats al fenomen de la digitalització i les noves tecnologies.

Per això, en el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, “en Unión de Mutuas volem reconèixer la gran labor realitzada per les empreses i els treballadors en la detecció, vigilància i control de la COVID‐19, amb la implantació de mesures de caràcter organitzatiu, de protecció col·lectiva, de protecció personal, del treballador especialment vulnerable, del maneig de casos i de col·laboració en la gestió de la incapacitat temporal”, han destacat els doctors del Servei de Prevenció Propi d’Unión de Mutuas, Mariela Salazar i Pedro Soto.

Amb l’objectiu de posar en valor la intervenció crucial tant dels treballadors com de les empreses, “hem publicat un cartell informatiu on destaquem la transcendència del treball realitzat en prevenció en la lluita contra el coronavirus, que amb la implicació dels treballadors, les empreses han pogut adaptar l’activitat a les recomanacions i mesures actualitzades i formulades per les autoritats laborals i sanitàries i que, en la majoria dels casos, els ha permès adaptar la seua activitat per a combatre la pandèmia”.

Major vigilància i seguiment

Així mateix, els metges del treball del Servei de Prevenció de la Mútua han subratllat que la crisi sanitària ha evidenciat que la vigilància de la salut dels treballadors no consisteix només en els reconeixements mèdics, voluntaris o obligatoris, sinó també en “el seguiment de la salut dels treballadors, ja que permeten detectar de manera precoç enfermetats i vulnerabilitats que repercuteixen en l’activitat laboral de les empreses”.

Enfortiment de la Seguretat i la Salut

En aquest sentit, han assenyalat els riscos biològics i les noves modalitats de treball com a principals riscos emergents als quals s’han hagut d’enfrontar els treballadors, les empreses i la societat durant la pandèmia, a pesar de que “són riscos coneguts als quals no pensàvem que ens exposaríem” i han defensat la planificació de polítiques preventives i l’enfortiment d’entorns segurs i saludables per ser “pilars essencials en el desenvolupament de l’activitat laboral amb una gran repercussió en l’economia i benestar social”. Així mateix, pel que fa al treball a distància i el teletreball, els especialistes en prevenció han destacat la conscienciació per part de l’empresari de la importància de la salut mental dels treballadors.