Notícies

23/01/2024

Unión de Mutuas se suma al compromís amb la nova Estratègia de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027

En un esforç per enfortir les condicions de seguretat i salut en l’àmbit laboral, Unión de Mutuas s’uneix al compromís amb la recentment implementada Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, que guiarà les accions de diversos factors clau en la prevenció de riscos laborals fins a l’any 2027.

Esta nova estratègia, vigent des de l’any 2023, organitza les iniciatives destinades a millorar les condicions laborals i reduir la sinistralitat, centrant-se en aspectes que es consideren fonamentals per a aconseguir estos objectius de manera efectiva. Els sis Objectius Estratègics delineats en l’estratègia prioritzen àrees específiques que han d’abordar-se per a aconseguir esta meta.

Cadascun dels Objectius Estratègics incorpora múltiples línies d’actuació, acuradament alineades amb altres estratègies i plans nacionals, com la salut mental, la igualtat de gènere, el càncer laboral, la seguretat viària i la lluita contra el canvi climàtic, a més d’integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Unión de Mutuas, en el seu compromís amb esta nova estratègia, convida a tots els seus mutualistes a conéixer els objectius a través de dos documents disponibles en el seu Portal de Seguretat i Salut. El primer d’ells oferix un resum detallat de l’Estratègia, destacant els punts forts per objectius. El segon consta de fitxes individuals per a cadascun dels sis objectius, presentant les seues prioritats i línies d’actuació en format resumit.

Amb la difusió d’estos documents, Unión de Mutuas vol proporcionar una visió clara i accessible de la forma en què Espanya abordarà la seguretat i salut en el treball en els pròxims anys. L’objectiu final és la creació d’entorns laborals segurs i saludables, amb un enfocament integral en la prevenció de riscos laborals que va més enllà de simplement evitar accidents en el lloc de treball.

Unión de Mutuas reafirma el seu compromís amb la seguretat i salut en el treball, impulsant la implementació efectiva de la nova Estratègia Espanyola i treballant cap a un futur on els treballadors gaudisquen d’ambients laborals segurs i saludables.