Notícies

14/07/2022

Unión de Mutuas tanca l’any 2021 amb un resultat positiu de 15,5 milions d’euros

La Mútua abona prop de 260 milions d’euros en concepte de prestacions econòmiques al seu col·lectiu protegit.

Unión de Mutuas ha presentat i aprovat aquest matí, a la Junta General, el compte de resultats, la liquidació de pressupostos, l’avantprojecte del pressupost de 2023, així com el balanç de gestió, la memòria de sostenibilitat i l’informe de govern corporatiu de l’entitat corresponent a l’exercici 2021. Un any en què la mútua ha obtingut un resultat econòmic positiu a distribuir de 15,5 milions d’euros, dels quals ingressarà un total de 4,8 milions al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social.

L’acte s’ha celebrat a la seu de la mútua a Castelló i ha comptat amb la participació del cap de la Dependència Provincial de Treball i Immigració de la Subdelegació del Govern, Marcos Juliá, així com l’assistència de nombrosos empresaris mutualistes.

El president d’Unión de Mutuas, José Mª Gozalbo, i la directora gerent Carmen Barber, han destacat en les intervencions la solvència, la liquiditat i l’eficiència de l’entitat en la gestió dels recursos públics, en un exercici en què va continuar amb força durant la pandèmia, amb un alt impacte al món laboral, i en què la mútua va gestionar un volum d’ingressos totals de prop de 383 milions d’euros.

El resultat positiu obtingut ha permés dotar les reserves d’acord amb la normativa que les regula, el que reflecteix la solvència i la bona gestió de l’entitat. Així mateix, va finalitzar l’any amb 36.767 empreses associades i amb una població laboral mitjana protegida de 281.336 per contingències professionals, 237.616 per contingències comunes i 67.428 autònoms adherits.

En total, durant el 2021, la mútua, va abonar prop de 260 milions d’euros en prestacions econòmiques i capitals renda al col·lectiu protegit. Davant els bons resultats de l’exercici, el president d’Unión de Mutuas José Mª Gozalbo ha destacat la bona feina dels professionals de la mútua que «en un any novament atípic, han donat una resposta àgil i eficaç davant els requisits de la covid-19, quant a la gestió preventiva, assistencial i de prestacions».

Per tal de contribuir a millorar la salut laboral de les seues empreses mutualistes, la mútua ha dut a terme el pla d’activitats preventives i ha posat a la seua disposició: eines per a la investigació d’accidents, així com nombroses publicacions i guies per col·laborar amb les empreses mutualistes en la sensibilització i millora de la salut laboral del seu col·lectiu protegit.

Pel que fa a l’activitat sanitària, durant el 2021, la mútua ha continuat tenint cura de la salut del seu col·lectiu protegit, i a la xarxa de centres assistencials va fer 107.893 visites per contingències professionals, 42.358 actuacions de control i seguiment per contingències comunes i va realitzar 1.628 intervencions quirúrgiques amb mitjans propis.

Una cura assistencial reconeguda i valorada molt positivament pels usuaris, en les enquestes del qual mostren un alt nivell de satisfacció. Del 92,5 % per part dels usuaris dels serveis assistencials i del 100 % per part dels treballadors hospitalitzats.

Igualment, la correcta aplicació del model EFQM i els diferents sistemes de gestió en què està certificada la mútua, garanteixen l’excel·lència del servei prestat. Per tal de proporcionar els millors mitjans sanitaris i tecnològics, la mútua actualitza permanentment les instal·lacions i es dota d’equipaments innovadors, i per això el 2021 s’ha posat en marxa la Unitat de Teràpia Multimodal, s’han iniciat reformes a l’Hospital de traumatologia de Castelló i s’han ampliat les instal·lacions del centre assistencial de Ciudad Rodrigo, a Salamanca.

També durant el 2021, a la qualitat i l’excel·lència dels serveis, ha contribuït el Pla de Transformació Digital de l’entitat, amb la posada en marxa de noves plataformes de serveis per a les empreses i població protegida, la millora de les aplicacions informàtiques per a diferents gestions i tramitacions en línia i el reforç de la seguretat de la informació.

A més, Unión de Mutuas, compromesa amb el medi ambient, ha dut a terme les accions del Pla d’Acció Ambiental, i ha destacat les mesures dutes a terme en matèria d’eficiència energètica.

Entre els principals èxits, durant el 2021, Unión de Mutuas va obtenir el Premi Codi Ètic i Governança, atorgat per l’Observatori de Sostenibilitat i Transparència, OBSET. També, i en matèria de diversitat, la mútua ha creat una Comissió de Diversitat, diferent de la Comissió d’Igualtat —nascuda el 2008—, i ha aprovat el primer Pla de Diversitat, diferent i complementari del Pla d’Igualtat. Fruit d’aquest treball i el seu avenç en matèria de diversitat, Unión de Mutuas ha assolit el Segell Bequal Plus que certifica la seva política inclusiva cap a les persones amb discapacitat, així com la seua adhesió amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la contribució a la consecució un món més responsable i sostenible.

Tot això ha estat recollit a l’Informe de govern Corporatiu i a la Memòria de Sostenibilitat elaborada seguint els estàndards GRI en versió exhaustiva i verificada per una entitat certificadora externa.