Notícies

20/07/2023

Unión de Mutuas tanca l’any 2022 amb una aportació al Sistema de Seguretat Social superior a 39 milions d’euros.

La mútua abona prop de 227 milions d’euros en concepte de prestacions econòmiques i capitals renda al col·lectiu protegit.

Unión de Mutuas va presentar les dades de l’exercici 2022 en la seua Junta General Ordinària, celebrada en la seu central de Castelló el passat 13 de juliol, destacant el resultat econòmic positiu de 25.858.382 euros.

Una vegada constituïdes les reserves, s’ha generat un excedent de 39.327.828 euros d’aportació al sistema de la Seguretat Social. Uns resultats que reflecteixen la solvència i bona gestió de l’entitat, i que suposen una important aportació a la societat i al sistema de la Seguretat Social.

La Junta General, presidida pel president de l’entitat, Héctor Colonques, per Marcos Arnau, Cap de la Dependència de l’Àrea de Treball i Immigració de la Subdelegació del Govern i la directora gerent, Carmen Barber, ha comptat amb la presència de representants d’un centenar d’empreses mutualistes i associacions empresarials.

En la seua intervenció, Héctor Colonques, president d’Unión de Mutuas en representació de l’empresa PORCELANOSA SA, va destacar que durant l’exercici 2022, Unión de Mutuas ha seguit el camí de solvència econòmica i excel·lència en la gestió que l’ha vinguda caracteritzant, invertint en tecnologia d’avantguarda, en la formació contínua dels seus professionals i en la millora constant dels seus processos en pro de la innovació per a poder prestar a les empreses mutualistes, treballadors protegits i autònoms adherits, una atenció integral i de qualitat.

Atenció i cura a més de 363.000 treballadors protegits

Unión de Mutuas, tal com s’ha presentat en la memòria de sostenibilitat 2022, ha donat cobertura a 36.813 empreses i a més de 363.000 treballadors protegits. S’han realitzat 251.476 visites per contingències professionals, 54.697 actuacions de control i seguiment per contingències comunes i 1.756 intervencions quirúrgiques amb mitjans propis.

Conforme ha destacat Carmen Barber, directora gerent de l’entitat, aquesta assistència es presta amb una àmplia xarxa de centres i un equip de més de 600 professionals, reconeixent el talent i bon fer de les persones que integren l’organització i el seu compromís amb el bon govern i el desenvolupament sostenible.

Quant a prestacions econòmiques, en l’exercici de 2022, la mútua va destinar prop de 227 milions d’euros al col·lectiu protegit. D’aqueixa xifra, 132.620.688 es van destinar al pagament de prestacions per incapacitat temporal de contingències comunes, 28.002.825 a les baixes per incapacitat temporal de contingències professionals, 21.860.844 a prestacions d’incapacitat, mort i supervivència, 6.717.937 euros per a la protecció de l’embaràs i la lactància natural.

Per part seua, els treballadors autònoms han percebut més de 12 milions d’euros en concepte de prestacions per cessament d’activitat, tant ordinari com extraordinari. Les baixes per incapacitat temporal per COVID-19 han suposat un import de 22.085.973 euros.

La mútua ha mantingut en l’exercici 2022 el seu compromís de gestió conforme a sistemes acreditats de qualitat de servei i de seguretat del pacient. El seu esforç per la millora de l’eficiència energètica i la cura mediambiental es reflecteix en la renovació del certificat conforme l’ISO 14001 i el seu compromís amb la igualtat i diversitat amb la renovació del distintiu d’igualtat en l’Empresa atorgat pel Ministeri d’Igualtat i la renovació del Segell Bequal Plus.

Les inversions en seguretat i privacitat de la informació són constants i reflex amb el compromís de l’entitat en la matèria és la renovació de l’ISO 27001, la certificació de l’ISO 27701 i manteniment de l’Esquema Nacional de Seguretat en el seu nivell Alt. Tot això ha permés obtindre uns alts d’índexs de satisfacció dels usuaris, en concret en les enquestes realitzades als accidentats per contingència professional l’índex és de 94,27%.