Notícies

08/01/2020

Unión de Mutuas verifica la seua gestió de la prevenció de delictes conforme a la norma UNE 19601

L’auditoria externa reconeix que la mútua disposa d’un sistema de prevenció de delictes resistent, madur, eficaç i que es troba ben integrat i sustentat dins l’organització.

Unión de Mutuas ha superat satisfactòriament l’auditoria externa realitzada per EQA (European Quality Assurance), la qual, després d’una exhaustiva avaluació, ha verificat distingit i reconegut que el sistema de compliance penal que la mútua té implantat en el seu sistema de gestió, compleix amb els requisits de la norma UNE 19601.

Aquesta norma és el principal estàndard de referència a Espanya per a poder articular sistemes de prevenció de riscos penals i fomentar la cultura empresarial ètica i de compliment amb la llei, inspirada en els models principals internacionals sobre aquesta matèria.

Segons l’informe de l’auditoria Unión de Mutuas disposa en “la totalitat dels seus centres, d’un sistema ferm de prevenció de delictes, madur, adequat i eficaç”, en el qual es destaca l’estudi i la integració dels riscos penals en tots els processos i activitats, així com les mesures de control per a mitigar-los.

Els auditors externs assenyalen que la mútua compta amb una “cultura ferma de compliance, amb un gran coneixement i implicació en el sistema que es troba molt ben sustentat”, i que disposa d’una metodologia adequada per a l’avaluació de riscos mitjançant un procés d’identificació, anàlisi i valoració d’aquests.

A més, compta amb un canal eficaç de denúncies conforme la norma de referència, amb clàusules específiques per a reduir el risc penal, una anàlisi profunda i un coneixement dels seus grups d’interés als quals també trasllada les bones pràctiques i la necessitat d’adoptar mesures preventives i efectives i poder evitar, d’aquesta manera, les conductes il·lícites.

Unión de Mutuas va obtenir el 2017 la certificació del seu sistema de gestió de compliance penal, i des de llavors, se sotmet anualment a auditories realitzades per un tercer independent, com ho és la certificadora EQA, per a garantir la fiabilitat, eficàcia i transparència en el compliment dels requisits.

Les avaluacions amb les auditories acrediten el fort compromís explícit i públic de l’entitat amb la millora continua del seu sistema de gestió de compliance penal, amb la prevenció de la comissió de delictes i la reducció del risc mitjançant l’impuls d’una cultura ètica, de compliment i respecte a la llei.

Així mateix, Unión de Mutuas garanteix un marc d’actuació basat en les bones pràctiques, el bon govern, la integritat, la transparència, la seguretat, la confiança i el desenvolupament sostenible, per a fer partícips de tots aquests principis i valors a les seues empreses mutualistes, treballadors associats, autònoms adherits i grups d’interés.