Notícies

06/02/2018

El Ministeri de Sanitat premia la política d’Igualtat d’Unión de Mutuas

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha lliurat a Unión de Mutuas el distintiu “Igualtat a l’Empresa”, amb el qual l’entitat ha sigut reconeguda per la seva política d’igualtat de tracte i de promoció d’igualtat d’oportunitats entre les treballadores i els treballadors.

El reconeixement, que ha sigut lliurat per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, té una validesa de tres anys i fins hui són un total de 142 les empreses espanyoles que compten amb aquest reconeixement.

El distintiu té per objectiu reconèixer i estimular les empreses i entitats que destaquen en el desenvolupament de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral mitjançant la implementació de mesures o plans d’igualtat.

Entre els factors que el Ministeri ha tingut en compte a l’hora d’otorgar aquest distintiu figuren l’establiment de criteris que permeten valorar equitativament les feines desenvolupades per ambdós sexes així com facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

En aquest sentit, Unión de Mutuas disposa de mesures i actuacions a favor de la presència equilibrada de gèneres en tots els grups professionals, l’accés de la dòna a càrrecs directius i de responsabilitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i l’ús no sexista del llenguatge.

La concessió d’aquest distintiu implica la inclusió d’Unión de Mutuas en la Xarxa DIE, l’objectiu principal de la qual és l’intercanvi de bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dònes i homes en l’àmbit laboral mitjançant la celebració de jornades presencials i grups de treball.

El distintiu Igualtat a l’Empresa se suma al segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats que la Generalitat Valenciana ha otorgat als tres plans d’igualtat que, des del 2009, la mútua ha implantat en l’organització, en reconeixement a la incorporació de mesures innovadores per corregir les desigualtats de gènere.

També, en el seu compromís amb la igualtat, Unión de Mutuas està adherida als principis del Pacte Mundial i als Principis d’Apoderament de les Dònes del Pacte Mundial i ONU Dònes, orientats a la promoció de la igualtat de gènere a les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.