Notícies

06/02/2018

El Ministeri de Sanitat premia la política d’Igualtat d’Unió de Mútues

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha lliurat a Unió de Mútues el distintiu “Igualtat a l’Empresa”, amb el qual l’entitat ha estat reconeguda per la seva política d’igualtat de tracte i de promoció d’igualtat d’oportunitats entre les treballadores i els treballadors.

El reconeixement, que ha estat lliurat per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, té una validesa de tres anys i fins avui són un total de 142 les empreses espanyoles que compten amb aquest reconeixement.

El distintiu té per objectiu reconèixer i estimular les empreses i entitats que destaquen en el desenvolupament de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral mitjançant la implementació de mesures o plans d’igualtat.

Entre els factors que el Ministeri ha tingut en compte a l’hora d’atorgar aquest distintiu figuren l’establiment de criteris que permeten valorar equitativament les feines desenvolupades per ambdós sexes així com facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

En aquest sentit, Unió de Mútues disposa de mesures i actuacions a favor de la presència equilibrada de gèneres en tots els grups professionals, l’accés de la dona a càrrecs directius i de responsabilitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i l’ús no sexista del llenguatge.

La concessió d’aquest distintiu implica la inclusió d’Unió de Mútues en la Xarxa DIE, l’objectiu principal de la qual és l’intercanvi de bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral mitjançant la celebració de jornades presencials i grups de treball.

El distintiu Igualtat a l’Empresa se suma al segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats que la Generalitat Valenciana ha atorgat als tres plans d’igualtat que, des del 2009, la mútua ha implantat en l’organització, en reconeixement a la incorporació de mesures innovadores per corregir les desigualtats de gènere.

També, en el seu compromís amb la igualtat, Unió de Mútues està adherida als principis del Pacte Mundial i als Principis d’Apoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, orientats a la promoció de la igualtat de gènere a les empreses i en tots els sectors de la vida econòmica.