Naturalitza’t!

El medi ambient està en perill. Consumim molts més recursos dels que el planeta pot reposar i, a més, estem contaminant-lo en el procés. És ara més important que mai prendre’ns de debò la seua cura. Hi ha moltes xicotetes accions que podem dur a terme.

Podem ajudar al nostre planeta de dues formes principals: una d’elles és en el nostre dia a dia, modificant, transformant o adquirint nous costums que per a nosaltres i nosaltres no requereixen massa esforç, però que suposen una enorme ajuda per a l’entorn.

Què podem fer per a millorar?

08 planeta arbol CAT

Energia

El procés de transformació i producció d’energia comporta un consum de recursos naturals i, en conseqüència, provoca un impacte en el medi ambient.

Mantingues la temperatura del termòstat d’aire condicionat:

> Hivern: no superior a 21 °C
> Estiu: no inferior a 26 °C

El consum augmenta entre un 6% i un 20% per cada 1 °C de sobrecalefacció.

 • No manipules el termòstat de l’aire condicionat per a intentar pujar/baixar més ràpid la temperatura de la sala; no s’aconsegueix res.
 • Aprofita convenientment la inèrcia tèrmica de les instal·lacions, apagant la calefacció i la climatització, com a mínim, una hora abans d’abandonar l’estada.
 • Incorpora sistemes d’aïllament, com, per exemple, finestres amb doble cristall, rivets en els marcs de les finestres…
 • Aprofita la llum natural, en la mesura que siga possible.
 • A l’hivern, apaga la calefacció a la nit i al matí i no l’encengues fins al cap d’haver ventilat la casa i haver tancat les finestres. Per a ventilar completament una habitació és suficient amb obrir les finestres al voltant de 10 minuts: no es necessita més temps per a renovar l’aire.
 • És convenient purgar l’aire dels radiadors almenys una vegada a l’any, a l’inici de la temporada de calefacció.
 • Redueix el nivell d’il·luminació artificial en la mesura del possible. Adequa el nombre de lluminàries a la sala, eliminant o desconnectant les innecessàries. Recorda que és convenient realitzar la neteja de les lluminàries.
 • Vigila l’apagat de les llums innecessàries, especialment en condícies, despatxos sense ús o zones amb bona il·luminació natural.
 • Apaga l’ordinador sempre que no vages a utilitzar-lo en, com a mínim, mitja hora.
 • Compra electrodomèstics amb etiquetatge energètic de classe A+ i A++.
 • No introduïsques aliments calents en el frigorífic: si es deixen refredar fora, s’estalviarà energia.
 • En traure un aliment del congelador per a consumir-lo l’endemà, descongela’l en el compartiment de refrigerats en comptes d’en l’exterior; d’aquesta manera, obtindràs guanys gratuïts de fred.
 • Aprofita al màxim la capacitat de la rentadora/rentavaixella i procura que treballen sempre a càrrega completa.
 • Evita deixar connectats electrodomèstics i aparells amb consum en “estand by” o manera d’espera, ja que poden consumir fins a un 15% del que consumirien en condicions normals de funcionament.
Substitueix les bombetes incandescents per llums LED.

Aigua

A pesar que l’aigua semble un recurs infinit, ja que un 80% de la superfície de la Terra està coberta per ella, només un 3% d’aquesta quantitat és aigua dolça, per la qual cosa és importantíssim no malgastar-la. Per exemple, una aixeta oberta malbarata de 5 a 10 litres cada minut i el simple degoteig significa una pèrdua de 100 litres d’aigua al mes.
 • Dutxa’t en comptes de banyar-te. La dutxa consumeix 4 vegades menys aigua que el bany.
 • Tanca les aixetes quan no utilitzes l’aigua. Cada minut que passa amb una aixeta oberta es malbaraten entre 5 i 10 litres d’aigua.
 • Empra reductors de cabal i aixetes monocomandament.
 • Assegura’t que no existeixen fugides en la instal·lació: una aixeta que degota, un vàter que perd aigua, etc.
 • Comprova regularment la lectura del comptador. Instal·la aixetes monocomandament i reductors de cabal.
 • Redueix el volum d’aigua de la cisterna del vàter col·locant una botella plena d’aigua.
 • No utilitzes el vàter com a paperera.

Utilitza l’aigua de coure els aliments o l’aigua sobrant de l’assecadora per a regar les plantes.

Paper

El paper pot elaborar-se a partir de fusta, de paper ja utilitzat o d’una mescla dels dos. A més, per a la seua fabricació es poden seguir processos més o menys sostenibles. Depenent d’això, tindrem diferents tipus de paper. El paper reciclat és aquell que prové de paper ja utilitzat. El paper ecològic és aquell en la fabricació del qual s’han tingut en compte criteris sostenibles, com, per exemple, el consum elèctric o d’aigua derivat de la producció de paper.

Has de tindre en compte

 • No tot el paper és reciclable. El paper autocopiador, les etiquetes adhesives, els cartons de begudes, el paper encerat o parafinado no ho són.
 • No per ser més blanc el paper és millor. De fet, com més blanc és el paper, més cansada és la lectura sobre ell.

Consells pràctics:

 • Adquireix impressores que es puguen configurar per a imprimir en les dues cares.
 • Imprimeix per les dues cares i evita escriure a dues o més espais.
 • Utilitza fulles de 70 g/m² en lloc de les de 90 g/m².
 • Adquireix paper que procedisca de boscos gestionats amb criteris sostenibles i amb el major percentatge de fibra reciclada possible.
 • Utilitza el paper imprés per una cara per a imprimir documents d’ús personal.
 • Per a esborranys o presentacions tipus PowerPoint imprimeix 2 pàgines per fulla.
 • No imprimisques documents innecessaris. Pots guardar les còpies en el disc dur de l’ordinador.
 • Utilitza mitjans informàtics per a enviar documentació i evita el fax i el correu. Deposita el paper en els contenidors blaus.
Subscriu-te a les versions informàtiques de periòdics o revistes.

Transport

Els mitjans de transport són els principals responsables del consum de petroli, de la contaminació i de l’augment de CO₂ en l’atmosfera. Per cada litre de gasolina s’emeten a l’atmosfera 2,157 kg de CO₂, i per cada litre de gasoil s’emeten 2,49 kg de CO₂.

Consells pràctics:

 • Utilitza el transport públic sempre que siga possible. Si no és possible, parla amb els companys o les companyes que visquen per la teua zona per a compartir el cotxe per a anar al treball.
 • Mantingues els pneumàtics a la pressió adequada. Una falta de 0.3 bars en la pressió dels pneumàtics augmenta el consum de combustible en un 3%.
 • Utilitza els portaequipajes sol quan siga necessari.
 • Evita la conducció agressiva, ja que les accelerades i frenades brusques donen lloc a un major consum de combustible i a l’emissió de més gasos.
 • Utilitza la bicicleta o veu a peu per a desplaçaments inferiors a 2 km.
 • Utilitza el fre motor per a reduir la velocitat en l’aproximació, per exemple, a un semàfor en roig.
 • Redueix l’ús de la climatització quan condueixes per ciutat (50 km/h). Els vehicles equipats amb aire condicionat poden incrementar un 25% el consum.

Economia circular. Regla de les 7R

ECONOMIA CIRCULAR

L’economia circular és un nou model que pretén reduir l’entrada de materials verges i reducció de deixalles en la fabricació de productes.
Aquest model trenca amb la idea de l’economia lineal: produir, usar i tirar.
Advoca per l’optimització dels recursos i residus per a allargar la vida útil d’aquests. Per a l’economia circular és bàsica la regla de la 7R.

MILLORAR LA GESTIÓ DELS NOSTRES RESIDUS: REGLA DE LES 7R

La regla de les 7R és una ampliació de la regla de les 3R. Consisteix en 7 paraules que comencen per R que són accions bàsiques per a avançar cap a un model d’economia circular.

REDISSENYAR: introduir des de l’inici del disseny del producte, no sols conceptes de funcionalitat, sinó conceptes ecològics i sostenibles. Per exemple, introduir en el disseny dels productes materials amb menor impacte ambiental, fàcils de reutilitzar, i no sols pel que fa al producte en si, sinó també en relació amb l’envàs amb el qual es comercialitzaran.

REDUIR: consumir només allò que siga necessari, de manera que no sols reduïm el consum de matèries amb les quals es fabriquen els productes, sinó que també reduïm la generació de residus.

REUTILITZA: donar-los un segon ús a aquells productes que no serveixen per a l’ús per al qual estaven pensats originalment. D’aquesta manera evitem que es generen com a residu.

REPARAR: quan un producte s’avaria i deixa de funcionar, reparar-lo abans de substituir-lo per un nou és essencial per a deixar de produir residus.

RENOVAR: actualitzar aquells productes vells que tenim per casa i que no utilitzem pel mer fet de ser vells i tornar a utilitzar-los per a la funció per a la qual van ser creats.

RECUPERAR: recollir els materials que ja han sigut utilitzats i tornar a introduir-los com a matèria primera en el procés productiu. D’aquesta manera, no sols redueixes residus, sinó que redueixes el consum de matèria primera també.

RECICLAR: quan ja no es puga aplicar cap de les 6 “erres” anteriors a un producte o material, només podem reciclar-lo. Per a això és bàsic realitzar una correcta segregació de residus i depositar-los en el contenidor adequat.

Material de suport