Naturalitza’t!

El medi ambient està en perill. Consumim molts més recursos dels que el planeta pot reposar i, a més, estem contaminant-lo en el procés. És ara més important que mai prendre’ns seriosament la seva cura. Hi ha moltes petites accions que podem dur a terme.

Podem ajudar al nostre planeta de dues formes principals: una d’elles és en el nostre dia a dia, modificant, transformant o adquirint nous costums que per a nosaltres no requereixen massa esforç, però que suposen una enorme ajuda per a l’entorn.

Què podem fer per a millorar?

08 planeta arbol CAT

Energia

El procés de transformació i producció d’energia comporta un consum de recursos naturals i, en conseqüència, provoca un impacte en el medi ambient.

Mantingues la temperatura del termostat d’aire condicionat:

> Hivern: no superior a 21 °C
> Estiu: no inferior a 26 °C

El consum augmenta entre un 6% i un 20% per cada 1 ° C de sobrecalefacció.

 • No manipulis el termòstat de l’aire condicionat per a intentar pujar / baixar més ràpid la temperatura de la sala; no s’aconsegueix res.
 • Aprofita convenientment la inèrcia tèrmica de les instal·lacions, apagant la calefacció i la climatització, com a mínim, una hora abans d’abandonar l’habitació.
 • Incorpora sistemes d’aïllament, com, per exemple, finestres amb doble vidre, ribets en els marcs de les finestres …
 • Aprofita la llum natural, en la mesura del possible.
 • És convenient purgar l’aire dels radiadors com a mínim un cop l’any, a l’inici de la temporada de calefacció.
 • Redueix el nivell d’il·luminació artificial en la mesura del possible. Adequa el nombre de lluminàries a la sala, eliminant o desconnectant les innecessàries. Recorda que és convenient realitzar la neteja de les lluminàries.
 • Vigila l’apagat de les llums innecessàries, especialment en els lavabos, els despatxos sense ús o les zones amb bona il·luminació natural.
 • Apaga l’ordinador sempre que no vagis a utilitzar-lo en, com a mínim, mitja hora.
 • Compra electrodomèstics amb etiquetatge energètic de classe A + i A ++.
 • No introdueixis aliments calents a la nevera: si es deixen refredar fora, s’estalviarà energia.
 • Al treure un aliment del congelador per a consumir-lo l’endemà, desconge-la’l en el compartiment de refrigerats en comptes de a l’exterior; d’aquesta manera, obtindràs guanys gratuïts de fred.
 • Aprofita a l’màxim la capacitat de la rentadora / rentavaixelles i procura que treballin sempre a càrrega completa.
 • Evita deixar connectats electrodomèstics i aparells amb consum en “stand by” o mode d’espera, ja que poden consumir fins a un 15% del que consumirien en condicions normals de funcionament.

Substitueix les bombetes incandescents per llums LED.

Aigua

Tot i que l’aigua sembli un recurs infinit, ja que un 80% de la superfície de la Terra està coberta per ella, només un 3% d’aquesta quantitat és aigua dolça, per la qual cosa és importantíssim no desaprofitar-la. Per exemple, una aixeta oberta malbarata de 5 a 10 litres cada minut i el simple degoteig significa una pèrdua de 100 litres d’aigua al mes.

 • Dutxa’t en lloc de banyar-te. La dutxa consumeix 4 vegades menys aigua que el bany.
 • Tanca les aixetes quan no facis servir l’aigua. Cada minut que passa amb una aixeta oberta es malbaraten entre 5 i 10 litres d’aigua.
 • Utilitza reductors de cabal i aixetes monocomandament.
 • Assegura’t que no hi ha fuites a la instal·lació: una aixeta que degota, un vàter que perd aigua, etc.
 • Comprova regularment la lectura de comptador. Instal·la aixetes monocomandament i reductors de cabal.
 • Redueix el volum d’aigua de la cisterna de l’inodor col·locant una ampolla plena d’aigua.
 • No utilitzis el vàter com a paperera.

Utilitza l’aigua de coure els aliments o l’aigua sobrant de l’assecadora per a regar les plantes.

Paper

El paper es pot elaborar a partir de fusta, de paper ja utilitzat o d’una barreja dels dos. A més, per a la seva fabricació es poden seguir processos més o menys sostenibles. Depenent d’això, tindrem diferents tipus de paper. El paper reciclat és aquell que prové de paper ja utilitzat. El paper ecològic és aquell en què a la seva fabricació s’han tingut en compte criteris sostenibles, com, per exemple, el consum elèctric o d’aigua derivat de la producció de paper.

Has de tenir en compte

 • No tot el paper és reciclable. El paper autocopiatiu, les etiquetes adhesives, els cartrons de begudes, el paper encerat o parafinat no ho són.
 • No per ser més blanc el paper és millor. De fet, com més blanc és el paper, més cansada és la lectura sobre ell.

Consells pràctics:

 • Adquireix impressores que es puguin configurar per a imprimir a les dues cares.
 • Imprimeix per les dues cares i evita escriure a dos o més espais.
 • Utilitza fulls de 70 g / m2 en lloc dels de 90 g / m2.
 • Adquireix paper que procedeixi de boscos gestionats amb criteris sostenibles i amb el major percentatge de fibra reciclada possible.
 • Utilitza el paper imprès per una cara per imprimir documents d’ús personal.
 • Per esborranys o presentacions tipus PowerPoint imprimeix 2 pàgines per full.
 • No imprimeixis documents innecessaris. Pots guardar les còpies en el disc dur de l’ordinador.
 • Utilitza mitjans informàtics per a enviar documentació i evita el fax i el correu. Diposita el paper en els contenidors blaus.

Subscriu-te a les versions informàtiques de diaris o revistes.

Transport

Els mitjans de transport són els principals responsables del consum de petroli, de la contaminació i de l’augment de CO2 a l’atmosfera. Per cada litre de benzina s’emeten a l’atmosfera 2,157 kg de CO2, i per cada litre de gasoil s’emeten 2,49 kg de CO2.

Consells pràctic:

 • Utilitza el transport públic sempre que sigui possible. Si no és possible, parla amb els companys o les companyes que visquin per la teva zona per a compartir el cotxe per anar a la feina.
 • Mantingues els pneumàtics a la pressió adequada. Una falta de 0.3 bars a la pressió dels pneumàtics augmenta el consum de combustible en un 3%.
 • Utilitza els portaequipatges només quan sigui necessari.
 • Evita la conducció agressiva, ja que les accelerades i frenades brusques donen lloc a un major consum de combustible i a l’emissió de més gasos.
 • Utilitza la bicicleta o ves a peu per a desplaçaments inferiors a 2 km.
 • Utilitza el fre motor per a reduir la velocitat en l’aproximació, per exemple, a un semàfor en vermell.
 • Redueix l’ús de la climatització quan condueixes per ciutat (50 km / h). Els vehicles equipats amb aire condicionat poden incrementar un 25% el consum.

Economia circular. Regla de les 7R

ECONOMIA CIRCULAR

L’economia circular és un nou model que pretén reduir l’entrada de materials verges i la reducció de deixalles a la fabricació de productes.

Aquest model trenca amb la idea de l’economia lineal: produir, usar i llençar. Advoca per l’optimització dels recursos i residus per allargar la vida útil d’aquests.

Per a l’economia circular és bàsica la regla de les 7R.

MILLORAR LA GESTIÓ DELS NOSTRES RESIDUS: REGLA DE LES 7R

La regla de les 7R és una ampliació de la regla de les 3R. Consisteix en 7 paraules que comencen per R que són accions bàsiques per avançar cap a un model d’economia circular.

REDISSENYAR: introduir des del començament del disseny del producte, no només conceptes de funcionalitat, sinó conceptes ecològics i sostenibles. Per exemple, introduir en el disseny dels productes materials amb menor impacte ambiental, fàcils de reutilitzar, i no només pel que fa al producte en sí, sinó també en relació amb l’envàs amb el qual es va a comercialitzar.

REDUIR: consumir només allò que sigui necessari, de manera que no només reduïm el consum de matèries amb què es fabriquen els productes, sinó que també reduïm la generació de residus.

REUTILITZAR: donar-los un segon ús a aquells productes que no serveixen per a l’ús per al qual estaven pensats originalment. D’aquesta manera evitem que es generin com a residu.

REPARAR: quan un producte s’avaria i deixa de funcionar, reparar abans de substituir-lo per un de nou és essencial per a deixar de produir residus.

RENOVAR: actualitzar aquells productes vells que tenim per casa i que no fem servir pel simple fet de ser vells i tornar a utilitzar-los per a la funció per a la qual van ser creats.

RECUPERAR: recollir els materials que ja han estat utilitzats i tornar a introduir-los com a matèria primera en el procés productiu. D’aquesta manera, no només redueixes residus, sinó que redueixes el consum de matèria primera també.

RECICLAR: quan ja no es pugui aplicar cap de les 6 “erres” anteriors a un producte o material, només podem reciclar-lo. Per això és bàsic realitzar una correcta segregació de residus i dipositar-los al contenidor adequat.

Material de apoyo