Notícies

04/09/2019

Guia per a previndre els riscos laborals en el sector de l’Hostaleria

Les cremades, talls, punxades, caigudes, contacte amb substàncies tòxiques, lesions musculars, i canvis bruscs de temperatures són els riscos més comuns als quals s’exposen els treballadors del sector.

Unión de Mutuas ha editat la Guia de Seguretat i Salut al Sector de l’Hostaleria amb l’objectiu de fomentar i promoure les bones pràctiques preventives i reduir la sinistralitat. L’hostaleria és un dels sector més importants de l’economia espanyola, amb aproximadament 1,6 milions de treballadors, caracteritzada per l’ocupació estacional en el seu vessant més turístic, que determina les condicions de treball, la contratació, el ritme i els horaris laborals.

La seua activitat està vinculada tant a diferents tipus d’establiments -restaurants, bars, hotels, càmping…-, com a una gran varietat d’oficis -personal de cuina, cambrers, administració, recepció, neteja, llavaneria o personal de manteniment-, entre altres. Totes aquestes activitats comporten una sèrie de riscos laborals que poden ocasionar patologies i lesions i, per tant, és necessària l’adopció de mesures preventives i accions que milloren la seguretat laboral.

Amb l’objectiu de ser un instrument pràctic, la guia editada per Unión de Mutuas proporciona coneixements sobre la salut i la seguretat al treball en el sector hostaler, recull les obligacions de l’empresari en questions preventives, analitza les causes que provoquen els principals riscos laborals, destaca la participació dels treballadors per a minimitzar aquests riscos i detalla les mesures per a pal·liar el màxim possible la sinistralitat laboral.

Partint de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el document destaca els deures i obligacions de l’empresari d’hostaleria, el deure del qual és avaluar els riscos, planificar la prevenció i garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Així, el manual identifica, localitza i valora els riscos en cadascuna de les àrees i tasques propies del sector.

Quant als riscos laborals més habituals, la guia analitza els riscos físics, entre els quals figuren les caigudes de les persones al mateix nivell i a diferent, les caigudes d’objectes al ser transportats, els colps, les punxades, els talls amb maquinara, eines o vores de llanda, els riscos ergonòmics, la manipulaciò de càrregues, les postures repetitives, l’exposició a productes químics o els contactes elèctrics i els incendis.

Així mateix, la guia analitza l’exposició dels treballadors a la contaminació biològica en la manipulació i la conservació de productes frescs, l’exposició de temperatures extremes en les cuines, a cremades, a esquitxades de líquids calents i l’exposició a baixes temperatures durant la permanència en cambres refrigeradores. També, aborda els riscos psicosocials com l’estrès a causa del ritme de treball, l’atenció al públic o la temporalitat del treball.

El document estudia les causes que condueixen a tots aquests riscos i incideix en les mesures preventives més efectives que cal aplicar en cadascuna de les situacions com, per exemple, planificar el màxim possible la jornada, respectar les pauses a intervals regulars de temps, tindre una bona rutina del somni, fer ús de la roba i calçat de protecció, EPI, la senyalització d’obstacles, i un manteniment de l’ordre, neteja i il·luminació de les instal·lacions.