Notícies

04/09/2019

Guia per prevenir els riscos laborals en el sector de l’Hostaleria

Les cremades, talls, burxades, caigudes, contacte amb substàncies tòxiques, lesions musculars, i canvis bruscs de temperatures són els riscos més comuns als quals s’exposen els treballadors del sector.

Unió de Mútues ha editat la Guia de Seguretat i Salut al Sector de l’Hostaleria amb l’objectiu de fomentar i promoure les bones pràctiques preventives i reduir la sinistralitat. L’hostaleria és un dels sector més importants de l’economia espanyola, amb aproximadament 1,6 milions de treballadors, caracteritzada per l’ocupació estacional en el seu vessant més turístic, que determina les condicions de treball, la contratació, el ritme i els horaris laborals.

La seva activitat es troba lligada tant a diferents tipus d’establiments -restaurants, bars, hotels, càmping…-, així com a una gran varietat d’ocupacions -personal de cuina, cambrers, administració, recepció, neteja, bugaderia o personal de manteniment- , entre d’altres. Totes aquestes activitats comporten una sèrie de riscos laborals que poden comportar l’aparició de patologies i lesions i, per tant, és necessària l’adopció de mesures preventives i accions que milloren la seguretat laboral.

Amb l’objectiu de ser un instrument pràctic, la guia editada per Unió de Mútues proporciona coneixements sobre la salut i la seguretat al treball en el sector hostaler, recull les obligacions de l’empresari en questions preventives, analitza les causes que provoquen els principals riscos laborals, destaca la participació dels treballadors per minimitzar aquests riscos i detalla les mesures necessàries per eradicar la sinistralitat laboral.

Partint de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el document destaca els deures i obligacions de l’empresari d’hostaleria, qui te el deure d’avaluar els riscos, planificar la prevenció i garantir la seguretat i la salut dels treballadors. D’aquesta manera, el manual identifica, localitza i valora els riscos en cadascuna de les àrees i tasques propies del sector.

Pel que fa als riscos laborals més habituals, la guia analitza els riscos físics, entre els que figuren les caigudes de les persones al mateix nivell i a diferent, les caigudes d’objectes en ser transportats, els colps, les burxades, els talls amb maquinara, eines o vores de llanda, els riscos ergonòmics, la manipulaciò de càrregues, les postures repetitives, l’exposició a productes químics o els contactes elèctrics i els incendis.

Tant mateix, la guia analitza l’exposició dels treballadors a la contaminació biològica en la manipulació i conservació de productes frescs, a l’exposició de temperatures extremes en les cuines, a cremades, esquitxades de líquids calents i a l’exposició a baixes temperatures durant la permanència en cambres refrigeradores. També, aborda els riscos psicosocials com l’estrès a causa del ritme de treball, l’atenció al públic o la temporalitat de l’ofici.

El document estudia les causes que condueixen a tots aquests riscos i incideix en les mesures preventives més efectives que és necessari aplicar en cadascuna de les situacions com, per eixemple, planificar tant com sigui possible la jornada, respectar les pauses a intervals regulars de temps, tenir una bona rutina del somni, fer ús de la roba i calçat de protecció, EPI, la senyalització d’obstacles, i un manteniment de l’ordre, neteja i il·luminació de les instal·lacions.