Notícies

14/02/2020

Inspecció de Treball realitzarà 55.809 controls al llarg de 2020 a la Comunitat Valenciana

La Inspecció de Treball realitzarà un total de 55.809 actuacions al llarg del present any a la Comunitat Valenciana, segons ha anunciat el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, durant la jornada celebrada avui, amb la col·laboració d’Unión de Mutuas, a la seu de la Federació del Metall, FEMEVAL, a València, i que ha reunit un centenar de professionals, directius de recursos humans, assessors laborals i empresaris.

D’entre els principals objectius del Pla d’Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat Valenciana, Francisco Rogero ha assenyalat la recuperació de drets laborals, la millora de les condicions de treball, la lluita contra la precarietat laboral i el frau, l’aplicació de la perspectiva de gènere en les relacions laborals i els convenis col·lectius i la sostenibilitat present i futura de la Seguretat Social.

El pla preveu la realització de 15.828 actuacions a Alacant, 7.536 a Castelló i 32.445 a València. La prevenció de riscos, la vigilància de l’ocupació i les relacions laborals, el frau a la Seguretat Social, i la lluita contra l’economia irregular són les quatre grans àrees sobre les quals es desenvoluparà l’activitat inspectora.

En la seua intervenció, el director de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, ha assenyalat la intensificació de les inspeccions relacionades amb la prevenció de riscos laborals en els sectors amb major índex d’accidents. De les 12.270 actuacions que es realitzaran en aquesta àrea, 4.591 se centraran a comprovar les condicions de seguretat en el treball en diferents sectors productius, dels quals en destaca el sector de la construcció, on es realitzaran controls en totes les fases de l’obra; des de la fonamentació al revestiment, acabat, pavimentació i urbanitzacions d’instal·lacions complementàries, així com en els treballs d’especial perillositat com són els treballs en bastides penjades mòbils, i els treballs verticals.

També es realitzaran campanyes sobre riscos específics com la de la sílice cristal·lina, els riscos psicosocials, biològics, la seguretat viària i la campanya de vigilància i control dels riscos musculoesquelètics dirigida, aquesta última, a les cambreres de pis en hotels, els treballadors de les residències de la tercera edat i l’activitat de recollida, tractament i eliminació de residus.

Pel que fa a l’ocupació i les relacions laborals, les inspeccions s’orientaran a millorar el mercat de treball, mitjançant la lluita, de forma prioritària, contra el frau en la contractació temporal, a temps parcial, en les subcontractacions i els fraus en els contractes formatius. De les 12.270 actuacions previstes en aquesta àrea, el 39% seran actuacions destinades al control de la contractació i el 31% a les condicions de treball en què es vigilarà el temps de treball, les hores extraordinàries no declarades i no abonades i l’incompliment del registre de jornada acordat amb els treballadors.

Així mateix, des de la inspecció de treball es combatrà la discriminació per raó de gènere i es vetllarà pel compliment de la igualtat efectiva entre dones i homes en l’ocupació i el treball amb actuacions dirigides a controlar les ofertes de treball, la relació laboral, l’assetjament sexual, els plans d’igualtat, la conciliació i la discriminació en els convenis col·lectius.

La Inspecció de Treball també fiscalitzarà, amb 13.295 controls el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, el correcte enquadrament de treballadors i empreses, el treball no declarat, el falsament declarat i la regularització dels falsos autònoms, i estén la inspecció a les cotitzacions, les bonificacions, les prestacions i el respecte del sistema de protecció social.

Així mateix, es realitzaran 16.698 actuacions per lluitar contra l’economia irregular amb especial atenció als sectors que registren una major incidència de treballadors estrangers com l’agricultura, la construcció, l’hostaleria, i el comerç.

A les explotacions i cultius agraris es realitzaran 725 inspeccions, especialment, durant la recollida de la taronja a València, Castelló i la recollida del nispro a Alacant. També es realitzaran inspeccions en la recollida del raïm a Utiel-Requena, València, Alacant, i el Vinalopó. Així mateix, es prestarà especial atenció al sector del caqui a la Ribera del Xúquer, a causa de la seua forta puixança tant en matèria econòmica com d’ocupació.