Notícies

23/09/2019

Unión de Mutuas es compromet amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

Se suma a la campanya governamental #ODSéate per la difusió i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS

Unión de Mutuas s’ha adherit a la campanya #ODSéate amb la finalitat d’aprofundir en la aplicación, promoció i difusió de la Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, mitjançant l’aliança i la col·laboració amb tots els seus grups d’interès.

#ODSéate és la campanya digital col·laborativa amb la qual el Govern celebra el quart aniversari de l’adhesió d’Espanya a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, una Agenda signada pels caps d’Estat i de Govern de 193 països el 25 de setembre de 2015.

L’Agenda representa el compromís internacional per a fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, centrant-se en les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema “no deixar ningú enrrere”.

El pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030, aprovat en Consell de Ministres a juny de 2018, té com a objectiu que, en 2020, el cent per cent de la població espanyola tinga coneixement del conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, i les seues mesures transformadores.

En aquesta línia, aquesta campanya #ODSéate pretén reavivar l’aliança per al desenvolupament sostenible, donar a conèixer l’abast de les transformacions que l’Agenda comprèn i quidrar a l’acció perquè organitzacions i ciutadans es mobilitzen per difondre i impulsar el compliment de l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS.

Els ODS, integrats en el sistema de gestió de RS d’Unión de Mutuas
Unión de Mutuas, com a entitat socialment responsable, té integrats al seu Pla de Responsabilitat Social els compromisos que inclou l’Agenda 2030 i a la seua Memòria de RS 2018 ha incorporat la seua contribució als 17 Objectius, adonant de les seues accions a favor d’un creixement econòmic inclusiu amb cohesió, justícia social i mediambientalment sostenible.

Per a Unión de Mutuas, la salut de les persones i la sostenibilitat econòmica del sistema de protecció social i sanitària dels treballadors i les treballadores, són l’eix central de la seua activitat. Per això, són moltes les iniciatives i plans que la mútua té implantats que reforcen la seua contribució als ODS i la seua aposta pel compliment de l’Agenda 2030.

Destaca la seua contribució als ODS 3, 6, 8, 12, 13 i 16 referents a la Salut i el Benestar, l’Acció pel clima, el Consum responsable, la Gestió sostenible de l’aigua, la Justícia i institucions Sòlides, i el Treball decent i el Creixement econòmic, ja que Unión de Mutuas gestiona la seua activitat amb el model EFQM d’excel·lència empresarial, basat en l’autoavaluació i la millora continuada, així com amb tots els models de gestió amb que està certificada, que compleixen les normes ISO internacionals i garanteixen la bona gestió econòmica, social, mediambiental, el compliment ètic, normatiu, el bon govern, la transparència, la comunicació, la rendició de comptes, el compromís amb l’equip humà, el diàleg amb els grups d’interès, la qualitat als serveis, la I+d+i, l’empresa saludable, la seguretat del pacient, la seguretat de la informació i la prevenció de delictes i compliment penal.

A més a més, pel que fa als ODS 5, 10 i 11 referents a la Igualtat de gènere, les comunitats sostenibles i la reducció de les desigualtats, la mútua desenvolupa mitjançant els seus plans d’Igualtat, nombroses mesures de conciliació des de la coresponsabilitat i la igualtat de tracte i d’oportunitats, sent mereixedora de nombrosos reconeixements com el Premi a l’empresa innovadora en conciliació i temps 2018, i el Guardó Accord a la Qualitat Social per la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament dels recursos humans, econòmics i mediambientals de manera sostenible. A més, tots els seus centres són també espais accessibles, mesurats i certificats d’acord amb els paràmetres DIGA de la Fundació per a l’Accessibilitat i la RS.

Pel que fa als ODS d’Aliança per aconseguir els objectius, Unión de Mutuas està adherida als principis del Pacte Mundial, els Principis d’Empoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, a la Carta Europea de la Seguretat Vial, la Declaració de Luxemburg i al Charter de la Diversitat.