Notícies

15/09/2021

Unión de Mutuas renova el seu compromís amb el Xàrter de la Diversitat fins a 2023

Unión de Mutuas ha renovat per als pròxims dos anys el seu compromís d’adhesió al Xàrter de la Diversitat, la carta europea de deu principis fonamentals que la Comissió Europea promou i que, amb caràcter voluntari, signen les empreses i organitzacions que volen visibilitzar el seu compromís amb la inclusió i la no discriminació de les persones en l’àmbit laboral.

Unión de Mutuas es va subscriure a aquesta iniciativa europea en 2016, dins de la seua responsabilitat social corporativa, certificant el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament del benestar dels treballadors, la integració de professionals amb perfils diversos i la inclusió cultural, social i demogràfica en l’entorn laboral.

Aquest protocol de compromís es renova cada dos anys, i ho atorga la Fundació Diversidad, una entitat constituïda per l’Institut Europeu per a la Gestió de la Diversitat i Fundació Alares amb l’objectiu d’impulsar la inclusió de la gestió de la diversitat en Espanya a través de la implementació d’aquest segell.

En aquest sentit, Unión de Mutuas treballa per a oferir el millor entorn de treball possible −que fa extensible a les seues empreses associades− amb la creació d’un ambient de treball saludable basat en la seguretat i el benestar laboral, i l’aplicació de polítiques que garanteixen la qualitat en l’ocupació, la igualtat d’oportunitats, la conciliació de la vida familiar, personal i professional i l’atracció i retenció del talent.

També, com a mostra del compromís amb la inclusió, Unión de Mutuas supera el percentatge del 2% establert en la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. La mitjana d’antiguitat d’aquest col·lectiu és de 18 anys, amb una edat mitjana de 54 anys, fet que evidencia l’estabilitat en l’ocupació d’aquests treballadors. Respecte a les tasques que realitzen, el 50% pertany al col·lectiu administratiu i el 29% al sanitari.

Pel que fa al seu compromís amb la Igualtat, la mútua compta amb el reconeixement de la Generalitat Valenciana amb el Segell Fent Empresa a tots els seus Plans d’Igualtat, i amb el distintiu Igualtat a l’Empresa de la Xarxa DIE del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. També, les bones pràctiques d’Unión de Mutuas en conciliació, gestió de la corresponsabilitat, la promoció i igualtat d’oportunitats i la inclusió social han sigut distingides per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Castelló i el Port de Castelló.

Ademés, les normes de conducta d’Unión de Mutuas es fonamenten en el respecte a la dignitat de les persones, la diversitat, la igualtat i l’equitat social, valors que estan recollits en el Codi ètic de l’entitat i que marquen les seues relacions tant a nivell intern com les relacions amb les empreses, treballadors protegits, adherits i tots els grups d’interès.

Les empreses i entitats que voluntàriament són signatàries del Xàrter de la Diversitat respecten les normatives vigents en matèria d’igualtat d’oportunitat i antidiscriminació i es comprometen a sensibilitzar als seus empleats sobre els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la diversitat, a avançar en la construcció d’una plantilla diversa, a promoure la inclusió i la integració efectiva en l’interior de l’organització, a gestionar la diversitat de manera transversal, a promoure la conciliació, a reconèixer la diversitat dels usuaris, i a estendre i comunicar el compromís amb el Xàrter de la Diversitat cap als empleats, les empreses proveïdores i altres entitats i organitzacions involucrades.