Notícies

05/09/2023

Unión de Mutuas se certifica en el nou Esquema Nacional de Seguretat i renova les certificacions ISO 27001 i ISO 27701

Unión de Mutuas gestiona la seguretat de la informació de manera integral, sense donar cabuda a actuacions puntuals o tractaments conjunturals i entenent la gestió de la seguretat com un procés transversal de revisió continuada.

Unión de Mutuas reforça la seua gestió de la seguretat certificant-se en el nou Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), en nivell alt i amb un abast global per a tots els seus sistemes i centres. A més, ha renovat les seues certificacions en les normes ISO27001 de Gestió de Riscos de seguretat de la informació i ISO27701 de Gestió de Riscos de privacitat de la informació.

Després de superar les auditories externes realitzades per tercer independent, les mateixes conclouen que la Mútua disposa d’un sistema de gestió de la seguretat i la privacitat integral i efectiu, i basat en múltiples línies de defensa de caràcter organitzatiu, tècnic i operacional. D’aquesta manera, Unión de Mutuas gestiona la seguretat de la informació de manera integral, sense donar cabuda a actuacions puntuals o tractaments conjunturals, entenent la gestió de la seguretat com un procés transversal de revisió continuada, i tenint com a objectiu el garantir la protecció efectiva dels seus sistemes de la informació enfront de qualsevol amenaça.

Unión de Mutuas porta un llarg recorregut en gestió de la seguretat de la informació i de la protecció de dades. Treballar per a protegir la informació i els serveis crítics, ha sigut sempre objectiu estratègic d’aquesta entitat. Per a això, s’ha reforçat amb la tecnologia disponible a cada moment i s’ha recolzat en sistemes de gestió de la seguretat que l’han ajudada a dirigir i organitzar la mateixa d’una forma controlada. Fruit d’aquest esforç continuat són les diferents certificacions que avalen aquest treball, estant certificada en l’ISO27001 des de 2016, en l’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT des de 2017 i en 2022 en l’ISO27701.

Per part seua, Carlos Armengol, responsable de Seguretat d’Unión de Mutuas, assenyala: “La renovació d’aquestes certificacions és reflex del compromís d’Unión de Mutuas amb la seguretat i la privacitat de la informació en totes les seues dimensions en la seua operativa diària, i el resultat de l’esforç continuat de la gestió dels riscos i aplicació de les mesures de seguretat requerides a cada moment. L’Administració Pública, els pacients, les empreses mutualistes, els proveïdors i, en definitiva, tots els nostres grups d’interés, poden estar segurs que la seua informació està en bones mans i que continuem esforçant-nos per protegir-la amb tots els recursos disponibles a cada moment”.

Les certificacions ISO 27001, ISO27701 i ENS se sumen a les nombroses acreditacions que Unió de Mútues té integrades en un sistema de gestió basat en l’excel·lència, el bon govern i la gestió responsable i sostenible. L’àrea de Sistemes d’Informació d’Unión de Mutuas continua treballant per a mantindre assegurances els sistemes de la informació i els serveis que la mútua ofereix a tots els seus interessats.