Notícies

05/09/2023

Unió de Mútues se certifica en el nou Esquema Nacional de Seguretat i renova les certificacions ISO 27001 i ISO 27701

Unió de Mútues gestiona la seguretat de la informació de manera integral, sense donar cabuda a actuacions puntuals o tractaments conjunturals i entenent la gestió de la seguretat com un procés transversal de revisió continuada.

Unió de Mútues reforça la seva gestió de la seguretat certificant-se en el nou Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 311/2022, de 3 de maig), en nivell alt i amb un abast global per a tots els seus sistemes i centres. A més, ha renovat les seves certificacions en les normes ISO27001 de Gestió de Riscos de seguretat de la informació i ISO27701 de Gestió de Riscos de privacitat de la informació.

Després de superar les auditories externes realitzades per tercer independent, les mateixes conclouen que la Mútua disposa d’un sistema de gestió de la seguretat i la privacitat integral i efectiu, i basat en múltiples línies de defensa de caràcter organitzatiu, tècnic i operacional. D’aquesta manera, Unió de Mútues gestiona la seguretat de la informació de manera integral, sense donar cabuda a actuacions puntuals o tractaments conjunturals, entenent la gestió de la seguretat com un procés transversal de revisió continuada, i tenint com a objectiu el garantir la protecció efectiva dels seus sistemes de la informació enfront de qualsevol amenaça.

Unió de Mútues porta un llarg recorregut en gestió de la seguretat de la informació i de la protecció de dades. Treballar per a protegir la informació i els serveis crítics, ha estat sempre objectiu estratègic d’aquesta entitat. Per a això, s’ha reforçat amb la tecnologia disponible a cada moment i s’ha recolzat en sistemes de gestió de la seguretat que l’han ajudat a dirigir i organitzar la mateixa d’una forma controlada. Fruit d’aquest esforç continuat són les diferents certificacions que avalen aquest treball, estant certificada en l’ISO27001 des de 2016, en l’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT des de 2017 i en 2022 en l’ISO27701.

Per part seva, Carlos Armengol, responsable de Seguretat d’Unió de Mútues, assenyala: “La renovació d’aquestes certificacions és reflex del compromís d’Unió de Mútues amb la seguretat i la privacitat de la informació en totes les seves dimensions en la seva operativa diària, i el resultat de l’esforç continuat de la gestió dels riscos i aplicació de les mesures de seguretat requerides a cada moment. L’Administració Pública, els pacients, les empreses mutualistes, els proveïdors i, en definitiva, tots els nostres grups d’interès, poden estar segurs que la seva informació està en bones mans i que continuem esforçant-nos per protegir-la amb tots els recursos disponibles a cada moment”.

Les certificacions ISO 27001, ISO27701 i ENS se sumen a les nombroses acreditacions que Unió de Mútues té integrades en un sistema de gestió basat en l’excel·lència, el bon govern i la gestió responsable i sostenible. L’àrea de Sistemes d’Informació d’Unió de Mútues continua treballant per a mantenir assegurances els sistemes de la informació i els serveis que la mútua ofereix a tots els seus interessats.