Notícies

11/11/2021

Els pacients d’Unión de Mutuas valoren molt satisfactòriament l’assistència sanitària rebuda

En el Dia Mundial de la Qualitat Unión de Mutuas ha donat a conéixer l’alt grau de satisfacció dels seus treballadors accidentats i hospitalitzats, que arriba al 94,6 % i al 100 %, respectivament.  A més, celebra els seus més de 20 anys de compromís diari amb la millora contínua des que va rebre el 1998 el primer certificat de gestió de la qualitat.

 En el Dia Mundial de la Qualitat promulgat per l’ONU el 1990 en el qual s’anima a les organitzacions de tot el món a celebrar els seus èxits en matèria de qualitat, Unión de Mutuas manté el seu compromís constant i decidit amb la qualitat; des que a finals dels anys 90 va començar a treballar i desenvolupar la millora contínua com un dels principis bàsics de la seua gestió i identificar les necessitats i expectatives del seu col·lectiu protegit per a oferir-los respostes i procurar augmentar-ne la satisfacció.

D’aquesta manera, durant les darreres dècades, la mútua ha anat implantant un model de gestió d’excel·lència EFQM en què ha anat integrant sistemes de gestió normalitzats que li aporten la màxima eficiència, seguretat i sostenibilitat en la gestió dels recursos i les prestacions sanitàries i econòmiques que té legalment atribuïdes.

Aquest sistema integrat permet que la qualitat i la millora contínua s’estenguen a tots els processos de l’entitat, i fan possible l’avenç i l’evolució cap a una gestió més àgil, transformadora, d’innovació sistemàtica i compromesa amb les persones; i així poder oferir a les empreses mutualistes, treballadors protegits i autònoms adherits el millor servei; i una eficaç i eficient col·laboració amb la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social.

Per tant, la qualitat del servei és una qüestió estratègica per a Unión de Mutuas. És la base fonamental de la gestió eficient, de caràcter transversal a tots els processos, per a poder satisfer les necessitats i les expectatives legítimes de tots els grups d’interés. Per això, la mútua disposa de mètodes que permeten conéixer el grau de satisfacció aconseguit pels serveis prestats.

100 % de satisfacció dels treballadors hospitalitzats a l’ITUM

Segons es desprén del darrer estudi de la qualitat realitzat el 2020, en una situació d’excepcionalitat per la pandèmia, els resultats obtinguts situen en un 94,66 % l’índex de satisfacció dels treballadors accidentats; en un 100 % el grau de satisfacció dels treballadors hospitalitzats a l’ITUM (Institut Traumatològic de Castelló); i en un 90,5 %, la satisfacció de les empreses mutualistes. Uns resultats que confirmen que per a Unión de Mutuas el pacient és el centre de l’atenció sanitària.

El programa de gestió de riscos i seguretat del pacient que té implantat Unión de Mutuas per assegurar el benestar i la salut dels pacients d’acord amb la Norma UNE 179003 contribueix també a què la satisfacció augmenti.

Així mateix, la mútua compta amb el màxim nivell acreditable de la qualitat assistencial i satisfacció dels seus pacients, la QH 3 estrelles (Quality Healthcare); gràcies al seu compliment amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat mèdica, atorgada per l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat, IDIS.

A més de les certificacions de la gestió de la qualitat i la seguretat del pacient, Unión de Mutuas també té altres certificacions en diferents àmbits de la seua gestió que garanteixen la responsabilitat social segons els requisits de la IQNet SR10; la protecció del medi ambient d’acord amb l’ISO 14001; la gestió de la Innovació segons l’UNE 166002; l’Empresa Saludable d’acord amb els criteris de l’OMS; la seguretat de la informació segons la UNE27001 i l’Esquema Nacional de Seguretat en nivell alt; i la prevenció de delictes i el compliment penal d’acord amb l’UNE 19601.