Notícies

26/02/2020

La salut i seguretat de les persones en el centre de la indústria 4.0

Unión de Mutuas analitza en la Fira SICUR l’impacte de la quarta revolució industrial sobre l’organització de les empreses i la salut dels treballadors.

La indústria 4.0 ha de centrar-se en les persones, ha de ser inclusiva i assegurar que les persones puguen adaptar-se als nous llocs de treball derivats de la revolució digital”, segons ha assenyalat el Tècnic de Prevenció d’Unión de Mutuas, Javier Murcia, en el Saló Internacional de la Seguretat SICUR 2020 en Madrid, durant la seua intervenció en la jornada organitzada per AMAT, on s’han abordat les activitats que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social duen a terme en matèria de prevenció.

Dins de la temàtica “La indústria 4.0: nous riscos laborals i tecnologies habilitadores”, el tècnic de prevenció d’Unión de Mutuas ha abordat l’impacte, els reptes i les oportunitats que les tecnologies de la informació i la digitalització ja estan tenint sobre l’organització productiva, les condicions de treball, les relacions laborals i la seguretat i la salut de les persones.

Murcia ha destacat que les noves tecnologies són una realitat imparable que ja ha començat a canviar l’on, el com i el qui treballarà. “En elles mateixes no impliquen efectes positius o negatius”, sinó que és la forma en la qual s’utilitzen la que determina uns resultats beneficiosos o perjudicials, per la qual cosa “hi ha que treballar amb elles i no contra elles”.

En aquest sentit ha assenyalat que la nova tecnologia digital, com ara la Internet de les coses, la fabricació additiva, la robòtica col·laborativa, la realitat virtual, els exoesquelets o la realitat augmentada, han d’integrar-se en la gestió de les empreses per afavorir el benestar i el desenvolupament de les persones”.

En la seua exposició, Javier Murcia ha advocat perquè la implantació de les noves tecnologies en les empreses ha de comportar necessàriamentl’avaluació de riscos tant organitzacionals i psicosocials, com els de seguretat, higiene i ergonomia que puguen causar lesions, accidents o enfermetats associats a cada tecnologia específica, i així les empreses puguen eliminar-los, reduir-los i prevenir-los”.

Així mateix, ha fet referència als avantatges competitius que porta amb si la indústria 4.0 pel que fa a eficiència productiva però també pel que fa a la gestió de la prevenció dels riscos laborals, ja que les noves tecnologies fan possible la disminució de tasques repetitives, tasques perilloses o la disminució d’exposició a ambients contaminants, entre d’altres.

Segons el representant d’Unión de Mutuas “els nous equips i tecnologies permeten treballs més segurs, menys insalubres i menys durs físicament, ja que estan dissenyats amb alts estàndards de seguretat, s’encarreguen dels treballs més pesats i ocupen els ambients més perillosos. També s’anticipen i identifiquen riscos, gestionen alertes i, gràcies al big data, identifiquen patrons i preveuen successos indesitjats”.

Segons el tècnic de prevenció de la mútua,la tecnologia s’ha de posar al servei de les persones i la seua integració en les empreses ha de contemplar processos controlats de gestió del canvi en què les persones siguen partícips i beneficiàries de les millores”. Javier Murcia ha basat la seua exposició en el projecte R-Evolució Industrial: Prevenció i reptes 4.0, un estudi pioner elaborat per les Federacions Empresarials del metall, FEMEVAL i Valmetal, l’Institut Tecnològic AIDIMME, Unió de Mútues i Unimat Prevención. #prl40 és una iniciativa on les empreses poden trobar respostes i estratègies per a gestionar de la millor manera possible els canvis que porta amb si la quarta revolució industrial.

Més informació en http://www.prlcuatropuntocero.es/