Notícies

04/06/2020

Unión de Mutuas ingressa 2,4 milions d’euros a les empreses mutualistes per reduir la sinistralitat

Bonificació al treball i esforç de les empreses mutualistes per la millora de la prevenció de riscos laborals.

Unión de Mutuas ha abonat un total de 2.430.668,55€ a les empreses associades en reconeixement a les actuacions realitzades en matèria de prevenció i disminució de la sinistralitat laboral. Es tracta de l’incentiu Bonus, que correspon a la campanya 2019, mitjançant el qual les empreses que, durant 2018, contribuiren significativament a la prevenció i reducció de la sinistralitat han recuperat fins a un 10% de les quotes liquides per contingències professionals. El pagament es fa amb càrrec al Fons de Contingències Professionals.

En conjunt, la Mútua ha transferit 2,4 milions a 1.555 empreses sol·licitants. L’incentiu Bonus Prevenció el concedeix la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social a partir de les propostes que gestiona i tramita la mútua una vegada comprovat el compliment dels requisits previstos en la normativa vigent.

Per a una major rapidesa i agilitat, Unión de Mutuas disposa d’una eina digital per a la presentació de les sol·licituds a través de la web corporativa. Mitjançant la tramitació telemàtica, els mutualistes i col·laboradors disposen d’un calculador en línia, al qual s’accedeix a través de la zona privada, i on, una vegada validades les dades de cotització per contingències professionals i calculats els índexs de sinistralitat, les empreses obtenen l’import pel qual poden optar a l’incentiu bonus.

En l’àmbit de la Seguretat Social, la cotització per contingències professionals es calcula en relació amb la sinistralitat de l’activitat econòmica desenvolupada per l’empresa i amb els riscos específics de cada activitat. En aquest context, existeixen empreses que compten amb una sinistralitat clarament inferior a la del seu sector que són les que poden beneficiar-se d’aquesta reducció a les quotes.

El sistema d’incentius Bonus ha quedat suspès per als pròxims dos anys, a presentar a les campanyes 2020/2021, d’acord amb la publicació dels decrets llei 28/2018 i 18/2019. No obstant això, Unión de Mutuas continua treballant amb les empreses mutualistes a favor de la reducció de la sinistralitat a través de mesures de prevenció, seguretat i la protecció de la salut dels treballadors.