Notícies

27/04/2017

L’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics i Unió de Mútues signen un conveni de col·laboració

El president de l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC), Juan José Montoro, i el director adjunt d’Unió de Mútues, Jaime Querol, han signat un conveni de col·laboració a fi de reforçar les relacions entre les dues entitats i oferir un millor servei a les empreses associades, als treballadors protegits i als autònoms adherits.

Amb aquest acord, les dues organitzacions es comprometen a col·laborar en la realització d’activitats, conferències, jornades, seminaris i cursos per tal d’orientar, formar i informar sobre la normativa laboral, la prevenció de riscos laborals, la salut en el treball i les funcions que exerceix la mútua com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social.

Unió de Mútues, mútua col·laboradora de la Seguretat Social, disposa de 31 centres propis distribuïts per deu CCAA, té 46.300 empreses associades i protegeix 291.000 treballadors. La seva activitat principal és tenir cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i treballadores. Per fer-ho gestiona una sèrie de prestacions sanitàries i econòmiques del sistema de la Seguretat Social i cerca sempre la qualitat i l’excel·lència amb una gestió econòmica eficient i transparent amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat de la Seguretat Social. Té una estructura sanitària àmplia i molt avançada que dóna resposta a qualsevol patologia relacionada amb l’accident i la malaltia professional.

Per la seva banda, l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics té per objecte la defensa i la representació del seu col·lectiu empresarial, en què hi ha professionals i autònoms que exerceixen la seva activitat en l’àmbit territorial d’Espanya, i que pertanyen als sectors productors de rajoles ceràmiques, esmalts i frites, maquinària, béns d’equip, indústries auxiliars i matèries primeres. Entre les diverses activitats que du a terme destaca l’organització anual del prestigiós Premi Nacional de Ceràmica “Ciutat de Castelló”, amb l’objectiu d’estrènyer els llaços entre la indústria i el món artístic.