Notícies

15/09/2023

17 de setembre: Dia Mundial de Seguretat del Pacient 2023

En el marc del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, Unió de Mútues destaca el seu ferm compromís amb la seguretat i el benestar dels seus mutualistes, reafirmant la seva missió de promoure pràctiques segures en l’àmbit de la salut i la prevenció d’accidents laborals.

El 17 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, instaurat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el 2019, i que enguany, sota el tema “Involucrar als pacients en la seguretat del pacient” pretén conscienciar sobre el paper fonamental que els pacients, les famílies i els cuidadors exerceixen en la seguretat de l’atenció de la salut.

La seguretat del pacient es defineix com l’absència de danys *prevenibles en els pacients i la reducció fins a un mínim acceptable del risc de causar-los innecessàriament danys en atendre’ls. En el context assistencial més ampli, consisteix en un conjunt d’activitats organitzades que permeten establir processos, sistemes de valors, procediments, comportaments, tecnologies i entorns d’atenció amb els quals reduir els riscos de manera constant i sostenible, prevenir l’aparició de danys evitables, reduir la probabilitat de causar-los i mitigar els seus efectes quan es produeixen.

Unió de Mútues, alineada amb aquests objectius, ha demostrat un clar compromís constant, des de l’aprovació del seu primer Pla de Seguretat de Pacients en 2009 i mitjançant la implementació de la Norma UNE 179003:2013 que garanteix la gestió de riscos per a la seguretat del pacient. En els últims anys, i amb l’objectiu de contribuir a la difusió de la cultura de seguretat de pacients, la mútua s’ha unit a la iniciativa de l’OMS en la celebració d’aquest Dia Mundial.

L’OMS va posar en marxa la iniciativa emblemàtica “Una dècada de la Seguretat del Pacient: 2021-2030” per a orientar i donar suport a l’acció estratègica en aquesta esfera a nivell mundial, regional i nacional. Aquesta iniciativa forma part del Pla d’Acció Mundial en pro de la Seguretat del Pacient 2021-2030.

Amb el lema «Demos veu als pacients!», l’OMS tracta de fer una crida a nivell global perquè es prenguin les mesures necessàries amb el principal objectiu d’assegurar la participació activa dels pacients en la formulació de polítiques, aconseguir representació en les estructures de governança, i aconseguir l’elaboració conjunta d’estratègies de seguretat. Això només s’aconsegueix en proporcionar plataformes i oportunitats que permetin a pacients, famílies i comunitats de diversos orígens expressar les seves preocupacions, expectatives i preferències, amb la finalitat d’impulsar la seguretat, la centralitat del pacient en el procés, la confiabilitat i la igualtat.

En aquest sentit, Unió de Mútues posa el focus, al llarg d’aquesta jornada, en els principals objectius de despertar una major conscienciació i participació de la societat, ampliar els coneixements en tots els seus mutualistes i treballar en pro de l’acció conjunta dels estats membres i la solidaritat entre ells, a fi de millorar la seguretat del pacient i reduir el mal que se li causa.

Per a aconseguir aquests objectius tal com recull el nostre sistema de seguretat del pacient present en tots els centres d’Unió de Mútues, s’involucra al personal sanitari a través del sistema anònim de notificació d’incidents i esdeveniments adversos, així com en la valoració d’històries clíniques, amb la finalitat d’identificar i realitzar l’anàlisi a través de la metodologia *ACR (anàlisi causa arrel) realitzat per la comissió de Seguretat del pacient per a la seva posterior avaluació i la realització d’un pla de tractament que proporcioni les barreres necessàries per a evitar que l’esdeveniment succeeixi novament. A més, es duu a terme una revisió periòdica del sistema de gestió de riscos i la millora contínua de la seva eficàcia, millorant el coneixement del personal sobre la gestió de riscos i tots els seus processos involucrats.

Unió de Mútues també dona veu als pacients a través del canal de participació en la web, on es pot notificar incidències, proposar suggeriments o presentar una queixa o reclamació relacionada amb l’assistència sanitària.

Així mateix, Unió de Mútues compromesa amb la causa, assegura que la gestió adequada dels riscos assistencials facilita la millora contínua de tots els processos, així com aconseguir una satisfacció dels pacients respecte a l’assistència sanitària superior al 90%.