Memòries

Conforme a l’indicat en el punt 3, de l’article 5 del Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, aquí pot consultar l’aplicació del Pla d’activitats preventives d’Unió de Mútues realitzades entre els anys 2018 i 2024.