Centres externs. Nous models de comunicats mèdics per als processos d’incapacitat temporal

Nous models de parts (compliment al RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica l’RD 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada):

Comunicat mèdic de Baixa/Alta d’incapacitat temporal

Comunicat mèdic de Confirmació d’incapacitat temporal

Part de No Baixa

Altres documents

NOTA: el centre ha d’actualitzar aquesta documentació en la seva operativa assistencial i de gestió que realitza en nom d’Unió de Mútues MCSS núm. 267, i procedir a eliminar totes aquelles còpies desactualitzades o obsoletes.