Centros · Centres

GIRONA

C/ Miquel Blay, 2 bj.
17001 Girona
Girona

Tel. 972 222 717
Fax. 972 223 198
centre.girona@uniondemutuas.es

Horari:

Dilluns a divendres: de 8 a 14.45 h.
-------------------------------------------------------

Del 31 d'octubre al 4 de novembre: de 8 a 14 h.
-------------------------------------------------------

Dies festius per al 2022:
15 i 18 d'abril.
6 i 24 de juny.
15 d'agost.
26 de setembre.
12 d'octubre.
1 de novembre.
6, 8 i 26 de desembre.