Centros · Centres

ONDA

Av. País Valencià, 13
12200 Onda
Castellón

Tel. 964 602 212
Fax. 964 603 707
centro.onda@uniondemutuas.es

Horari:

Dilluns a divendres: de 8 a 22 h.
-------------------------------------------------------

Horari Festes locals
Del 22 al 29 d'octubre: de 8 a 20 h.
-------------------------------------------------------

Dies festius per al 2021:
1 i 6 de gener.
19 de març.
2 i 5 d'abril.
1 de maig.
6 d'agost.
12 i 25 d'octubre.
1 de novembre.
6 i 8 de desembre.

Grau d'accesibilitat del centre:

Grado accesibilidad del centro