Notícies

08/02/2018

Els autònoms podran donar-se d’alta i de baixa en RETA a través del sistema RED

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha ampliat les funcionalitats que ofereix el sistema RED. Amb l’objectiu d’oferir una major qualitat en els serveis que presta als empresaris, la TGSS ha dissenyat dues noves transaccions En Línia que permeten sol·licitar l’alta i la baixa en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms, RETA, sense necessitat d’acudir a les administracions de la Seguretat Social.

Aquestes transaccions noves s’inclouen dins dels serveis RED, als quals tenen accés els autoritzats, a través de la pàgina web de la Seguretat Social. Per facilitar els passos que han de seguir els usuaris del sistema RED en la utilització d’aquestes dues noves transaccions denominades “sol·licitud d’Alta en el RETA” i “Sol·licitud de Baixa en el RETA”, la TGSS ha actualitzat, aquest mes de gener, el Manual RED.

El Manual explica que l’alta s’haurà de comunicar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat i fins a 60 dies abans.

Fins a tres vegades l’any, quan l’alta se sol·liciti amb caràcter previ i l’inici de l’activitat sigui diferent del primer dia del mes, l’interessat podrà optar que l’efectivitat de l’alta sigui la de l’inici de l’activitat o bé la del dia primer del mes. La resta de les altes al llarg de l’any tindran l’efectivitat del dia primer del mes de l’inici de l’activitat.

Si l’alta se sol·licités fora de termini, l’efectivitat serà sempre la del primer dia del mes de l’inici de l’activitat.

Tot i que el termini per comunicar la baixa continuïn sent els tres dies següents al de la finalització de l’activitat, també es permetrà la comunicació de la baixa amb caràcter previ a la finalització de l’activitat i també fins a 60 dies abans.

Fins a tres vegades l’any, quan la baixa se sol·liciti dins de termini i la finalització de l’activitat sigui diferent de l’últim dia del mes, l’interessat podrà optar que l’efectivitat de la baixa sigui la de la finalització de l’activitat o bé la de l’últim dia del mes. La resta de les baixes al llarg de l’any tindran l’efectivitat de l’últim dia del mes de la finalització de l’activitat.

També, i d’acord amb les modificacions que ha introduït la Llei d’Autònoms 6/2017, de 24 d’octubre de 2017, la TGSS ha actualitzat el quadre resum d’incentius en matèria de Seguretat Social per a aquest col·lectiu de treballadors.