Notícies

29/11/2017

Els Graduats Socials i Unió de Mútues analitzen la nova llei de l’autònom

El Col·legi de Graduats Socials de Castelló i Unió de Mútues han celebrat a la seu de la mútua una jornada informativa sobre les modificacions, els canvis i les peculiaritats que introdueix la nova llei del treball autònom.

A l’obertura, Benjamín Beltrán, president del Col·legi de Graduats Socials de Castelló, ha destacat que aquesta nova llei afecta molt especialment els professionals que “exercim el nostre treball com a autònoms i empresaris”, de manera que és important aclarir i debatre les peculiaritats d’aquest nou text legal que, quant a la seva aplicació, “obre un camí llarg per recórrer”, en oferir un nou marc jurídic “entre els autònoms i l’administració que reglamentàriament facilitarà la comunicació entre les dues parts”.

La jornada ha comptat, com a ponent de la sessió, amb el director provincial de la TGSS i de l’INSS de Castelló, Bernardo Castelló. Durant la seva intervenció, ha analitzat sobretot les millores fiscals i laborals, la reducció de les càrregues econòmiques i administratives i la compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi.

Pel que fa a les mesures en matèria de cotització, Castelló ha destacat l’ampliació a un any de la tarifa plana de 50 euros, la reducció dels recàrrecs per quotes ingressades fora del termini, les diverses altes i baixes a l’any, els canvis de base de cotització i la pluriactivitat.

Entre les millores, ha al·ludit a l’escurçament, per als reemprenedors, de cinc a dos anys del període per poder-se beneficiar novament de la tarifa plana, l’adequació de les altes i baixes a l’activitat real dels autònoms, evitant cotitzar per més temps del que realment s’està en activitat, i l’adaptació de la base de cotització als ingressos, atès que es pot canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització.

En l’àmbit dels accidents laborals, el director de l’INSS ha assenyalat el reconeixement de l’accident in itinere, especificant que el centre de treball no ha de coincidir amb el domicili, sinó que ha de correspondre amb el local, la nau o l’oficina que es declari com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

Quant al règim de pluriactivitat per a autònoms que cotitzen també en règim general per un altre treball, Castelló ha explicat que la Seguretat Social reintegrarà el 50% de l’excés de cotització abans de l’1 de maig de l’exercici següent, excepte quan calgui que l’interessat aporti dades.

A més, Bernardo Castelló ha abordat les millores que la nova llei inclou en l’apartat de conciliació. Des d’una tarifa plana exclusiva per a mares fins a contractes bonificats per a familiars.

En aquest sentit, ha assenyalat que la llei inclou canvis en les bonificacions per a autònoms durant el descans de maternitat, paternitat o adopció, o risc durant embaràs o lactància. En aquests casos, i amb certes condicions, l’autònom tindrà una bonificació del 100% en la seva quota. També s’eleva fins als dotze anys l’edat per percebre ajudes en cas de tenir cura de menors.