Notícies

28/06/2023

Els sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental i seguretat del pacient, les claus de la qualitat assistencial d’Unió de Mútues

Unió de Mútues ha tornat a renovar els certificats relatius a la norma ISO 9001- Sistema de gestió de qualitat i ISO 14001 Sistema de gestió ambiental, així com l’auditoria de seguiment del seu Sistema de Gestió de Riscos per a la Seguretat del Pacient conforme amb la Norma UNE 179003 el que demostra, una vegada més la maduresa del Sistema de gestió integrat.

Unió de Mútues manté el seu compromís constant i decidit amb la qualitat del servei com a element clau que li permet renovar els certificats de qualitat conforme l’ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de medi ambient i UNEIX 179003 de seguretat de pacients.

El compromís amb la qualitat i l’eficiència del sistema de gestió per processos d’Unió de Mútues es veu reflectit en la renovació del sistema de gestió de qualitat conforme a la norma ISO 9001 amb la creació de serveis innovadors i de nous canals de contacte amb el client.

Unió de Mútues, en el seu procés de transformació digital, ha llançat els seus portals de gestió per a empreses i pacients totalment renovats, amb nous serveis digitals integrats. A més, l’esforç per la innovació i tecnologia d’avantguarda s’ha materialitzat en nous serveis de rehabilitació com la unitat de medicina hiperbàrica, la tecnologia Human Tecar, la cinta antigravitatòria Alter G, la plataforma d’exercici multiaxial, les noves unitats de diagnòstic per la imatge i la telemedicina.

Aquesta transformació digital, juntament amb l’esforç de tot l’equip que treballa en Unió de Mútues per a oferir un servei excel·lent als seus grups d’interés, queden reflectits en els resultats de les enquestes de satisfacció obtinguts en l’últim exercici, amb uns índexs de satisfacció de 94,27% dels pacients accidentats, un 91,23% de control i seguiment de Contingència Comuna i el 99,66% en pacients hospitalitzats en el centre propi hospitalari, l’Institut de Traumatologia.

D’altra banda, la gestió de les activitats que es desenvolupen en la mútua per a minimitzar l’impacte ambiental ha portat a Unió de Mútues a renovar la certificació ISO 14001, que avala la promoció de la protecció ambiental així com la prevenció de la contaminació a través de plans d’acció que recullen mesures relacionades amb el consum, l’eficiència energètica, l’aposta per recursos renovables o la gestió de residus, abocaments o emissions.

Aquestes mesures es recullen en la Guia Mediambiental d’Unió de Mútues, amb el compromís de continuar avançant juntament amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, reforçant la seua contribució al ODS 13 referent a l’Acció pel Clima.

Quant a gestió de riscos per a la seguretat de pacient, Unió de Mútues ha implantat accions per a la reducció i prevenció de situacions de risc com l’ús segur de medicaments, el control d’infeccions i la seguretat en les actuacions mèdiques i equips, la qual cosa ha donat com a resultat la renovació de la certificació UNEIX 179003.

L’obtenció de tots aquests certificats acredita el compromís d’Unió de Mútues amb millorar la qualitat del servei, el medi ambient, la sostenibilitat i la seguretat dels seus pacients com a element clau de la nostra qualitat assistencial.