Notícies

17/09/2020

En Unió de Mútues #DonemSuportAlsODS

Com a organització membre de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, la mútua alinea la seva gestió corporativa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Amb motiu del 5è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030, Unió de Mútues se suma a la campanya #donemsuportalsODS” per a col·laborar amb la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial en la difusió dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. L’objectiu és actuar com a altaveu i aconseguir un efecte multiplicador perquè els ODS es coneguin i es treballin en tots els sectors de la societat.

Des de 2008, Unió de Mútues està adherida als Deu Principis del Pacte Mundial, la UN Global Compact, la major iniciativa mundial en sostenibilitat. Des de 2015, amb l’aprovació de l’Agenda 2030, el compromís de la mútua s’intensifica, doncs suma a l’impuls dels Deu Principis el seu esforç i treball per alinear la seva gestió corporativa amb els ODS, on ha trobat noves oportunitats, una millora de les relacions amb els seus grups d’interès i una major promoció de la innovació.

En aquest sentit, Unió de Mútues ha establert una sèrie de compromisos i bones pràctiques alineades amb la seva estratègia. Els compromisos figuren en el seu Codi Ètic i de Bon Govern, així com en la seva Política i es porten a la pràctica aplicant el model de gestió EFQM i els diferents sistemes de gestió on està certificada. Vetllar per l’adequat compliment i implementació d’aquests compromisos correspon als òrgans de govern regulats per la llei i als diversos òrgans amb què la mútua s’ha dotat com a garantia del bon govern.

Contribució als ODS de Nacions Unides

Entre les bones pràctiques, Unió de Mútues té com a eix central de la seva activitat la cura de la salut dels seus treballadors protegits i adherits i la sostenibilitat del sistema de protecció social i sanitària, per al qual aplica un sistema de Gestió de Seguretat del Pacient, i també del seu propi personal mitjançant el model Empresa Saludable, de manera que contribueix als ODS 3 i 8 de Salut i benestar i Treball decent i creixement econòmic.

Amb el pla de formació interna i l’educació en hàbits saludables i igualtat, la mútua treballa a favor de l’ODS 4 d’Educació de qualitat. A més, la mútua contribueix als ODS 5 d’Igualtat de gènere i ODS 10 de Reducció de les desigualtats mitjançant els successius plans d’igualtat de l’entitat, que compta amb el distintiu d’Igualtat en l’empresa del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, els beneficis socials, la promoció de la corresponsabilitat i l’orientació a la diversitat.

La promoció i cura del medi ambient els duu a terme a través del Pla d’acció mediambiental, de manera que compleix amb els ODS 7, 12, 13, 14 i 15. Quant a l’ODS 16 de Pau, justícia i institucions sòlides, Unió de Mútues contribueix a la sostenibilitat de la Seguretat Social mitjançant una gestió eficient dels recursos públics i les mesures implementades per a garantir el seu bon govern, que inclouen l’elaboració d’un informe de govern corporatiu per una entitat externa.

Impulsar la contribució de les empreses al desenvolupament sostenible

Fa ja cinc anys que l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 amb els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per unanimitat dels 193 Estats Membres, entre ells Espanya. “No deixar a ningú enrere” és l’eix de l’acord. Els ODS proposen acabar amb la pobresa i la fam, reduir les desigualtats i abordar reptes urgents com el canvi climàtic.

Per a aconseguir tan ambiciosa Agenda es va acordar la necessària participació de tots: els governs, les empreses, la societat civil i els ciutadans de tot el món. La seva força prové del caràcter universal de l’acord i de l’ambició de les seves 169 metes. Aconseguir-les requereix un esforç sense precedents per part de tots els sectors de la societat, on les empreses tenen un paper molt important que exercir per a la consecució d’aquest propòsit. Aconseguir els ODS exigeix combinar l’empenta del sector públic, de les empreses, dels inversors i de la societat civil.

A deu anys per a complir amb l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el Secretari General de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha fet una crida a tots els sectors de la societat perquè es mobilitzin en aquesta “Dècada d’acció”.

La “Dècada d’acció” exigeix accelerar les solucions sostenibles dirigides als principals desafiaments del món; des de la pobresa i la igualtat de gènere fins al canvi climàtic, la desigualtat i el tancament de la bretxa financera