Prestació de pagament directe de la incapacitat temporal

Realitza la sol·licitud del pagament directe en línia de manera ràpida i senzilla per a tots els règims:

Què és el pagament directe?

Consisteix en l’abonament del subsidi per incapacitat temporal, ja sigui per contingència professional o comuna, realitzat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la Mútua, en funció de qui cobreixi aquesta cobertura, directament al treballador.

Qui pot sol·licitar la prestació?

Per incompliment empresarial en el pagament del subsidi.
Treballadors d’empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos de baixa.
Per extinció de la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal (IT).
Representants de comerç, professionals taurins i artistes.
Fi de campanya de treballadors fixos discontinus.
Per jubilació parcial.
Empleats de la llar.
Treballadors del sistema especial agrari.
Autònoms.
Treballadors de la mar.
Esgotament de la IT pel transcurs del termini màxim de 545 dies.
Pròrroga de IT després de 365 dies després de la resolució de l’INSS.
Inici d’expedient d’incapacitat permanent després de la resolució de l’INSS.
Alta mèdica conforme a l’indicat en l’art. 170.1 de la LGSS.

Ets autònom/a?

Tramita el pagament directe des de Mútua En línia Pacients.

Ets treballador/a protegit/a?

Tramita el pagament directe des de Mútua En línia Pacients.

Ets tramitador RED?

Si ets el tramitador RED de l’autònom, realitza el tràmit des de Mútua En línia.
Si no ets el representant del tramitador RED de l’autònom al qual li estàs realitzant la sol·licitud, tramita el pagament directe des d’aquí.

Quina documentació haig d'aportar?

Règim General (extinció del contracte)

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Contingència comuna

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Justificants de cotitzacions
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Accident de treball

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)

Règim especial treballadors autònoms (RETA) – Malaltia professional

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari
– Declaració de situació d’activitat (si es tramita a través de Mútua On line, no és necessari)

Règim especial agraris compte aliè

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Treballadors fixos-discontinus

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Representants de comerç

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Empleats de llar

Documentació necessària en tots els casos:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari.

Documentació addicional necessària en el cas de FI CONTRACTE:

– Informe de bases de cotització

Pots sol·licitar l’informe punxant aquí.

Incompliment empresarial

Documentació necessària:

– Declaració jurada
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos de baixa

Documentació necessària:

– Escrit sol·licitud empresa
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Artistes i professionals taurins

Documentació necessària:

– Informe bases cotització de la TGSS dels 12 mesos anteriors a la baixa mèdica
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Treballadors de la mar

Documentació necessària:

– Certificat d’empresa (en cas de no disposar del certificat d’empresa, ens pots adjuntar l’última nòmina o el certificat de cotitzacions de la Seguretat Social)
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Nota: els treballadors/es del règim general en situació d’ERTE hauran d’acompanyar la sol·licitud amb la resolució del SEPE

Jubilació parcial

Documentació necessària:

– Resolució jubilació parcial
– Nòmina del mes anterior a la jubilació parcial
– Nòmina del mes anterior a la baixa mèdica
– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Treballadors de baixa +365 dies

Documentació necessària:

– DNI/NIE en vigor
– Document que acrediti la titularitat del compte bancari

Pago directo de la incapacidad temporal CA-609-ES-2022-02