Notícies

10/02/2022

Guia de Seguretat i Salut als centres educatius

L’objectiu d’aquesta publicació és servir d’ajuda als professionals de l’educació perquè puguin contribuir a prevenir els accidents als centres d’ensenyament i minimitzar-ne les conseqüències.

Per les característiques de la feina, la tasca docent no està exempta de riscos.  Segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social, durant el 2019, l’any anterior a la irrupció de la pandèmia, es van produir al sector de l’educació 7.820 accidents de treball en jornada amb baixa; els traumatismes, caigudes i cops, els problemes psicològics com l’estrès o l’esgotament professional, i els problemes de l’aparell fonador, han estat les patologies més comunes i recurrents entre el personal del sector educatiu.

Unes contingències davant de les quals cal seguir aplicant mesures preventives.   «A més dels protocols per a evitar els contagis per Covid-19, no hem de desviar l’atenció ni deixar en un segon pla altres riscos laborals que segueixen presents als espais de treball i que poden tenir conseqüències negatives per a la seguretat tant del mateix treballador com dels seus companys; i en els casos dels centres docents, fins i tot, dels mateixos alumnes; i que tenen a veure amb les causes organitzatives, ambientals, agents biològics i riscos psicosocials, entre d’altres», ha assenyalat la Tècnica de Prevenció d’Unió de Mútues, Helena Martínez.

La guia editada per Unió de Mútues té per objecte donar suport i col·laborar amb la comunitat educativa perquè empresa i treballadors comptin amb una informació específica, amb consells i recomanacions per a prevenir els riscos que influeixen directament o indirectament en els accidents de treball i que són controlables i evitables.

Com a principals riscos laborals a què es veuen exposats els docents, el manual destaca les caigudes, cops, sobreesforços físics, els trastorns musculoesquelètics, i l’estrès, a més dels problemes relacionats amb afeccions a la veu, com afonies i sobrecàrregues a les cordes vocals.

De fàcil maneig, la guia és una eina per a integrar la prevenció a tots els nivells i accions d’activitat que es realitzen als centres educatius, ja que la salut i benestar dels treballadors «redueix els accidents de treball, les malalties i l’absentisme laborals, i a més, afavoreix la motivació, la satisfacció i la productivitat de les persones» ha assenyalat l’experta en prevenció, Helena Martínez.

A més, la guia també contempla els riscos i les recomanacions en altres llocs de treball que es poden trobar als centres educatius com: auxiliars d’educació, personal d’administració, personal de neteja, de cuina, emmagatzematge i manteniment.