Notícies

17/11/2017

La nova Llei d’autònoms millora les condicions d’aquests treballadors

Unió de Mútues, en col·laboració amb l’Associació Provincial d’Instal·ladors i Mantenidors d’Aigua, Gas i Calefacció de Castelló (APIMAGC), ha celebrat, a l’ITUM de Castelló, una jornada informativa sobre la nova Llei d’autònoms amb l’objectiu d’analitzar les principals novetats que introdueix aquesta norma.

L’acte ha comptat amb la presència del president de l’APIMAGC, Francisco Javier González, del director provincial de la TGSS i de l’INSS de Castelló, Bernardo Castelló, i de l’advocat d’Unió de Mútues, Pedro Agut.

En la inauguració de la jornada, el president de l’APIMAGC, Francisco Javier González, ha destacat el paper tan rellevant que juguen els autònoms en el creixement econòmic del país, i ha indicat que la nova llei “proporciona un marc jurídic estable” i que, per tant, s’espera que ajudi a “generar més ocupació”, ja que és una llei que “millora les condicions dels autònoms, millora les condicions per emprendre i reemprendre i elimina traves.”

Pel que fa al contingut i a les novetats de la nova llei, en la seva ponència, el director de la TGSS, Bernardo Castelló, ha analitzat les millores fiscals i laborals, la reducció de les càrregues econòmiques i administratives, la pervivència de l’activitat emprenedora i la jubilació activa.

Pel que fa a la reducció dels recàrrecs de la Seguretat Social per ingressos fora de termini, Bernardo Castelló ha explicat que la penalització en la demora del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social es redueix a la meitat, passa del 20 % al 10 %, “sempre que les quotes degudes s’abonin durant el primer mes natural següent al del venciment del termini”; si és posterior, continua sent del 20 %.

Sobre la la pluriactivitat, Castelló ha recordat que, sense necessitat de petició de l’interessat, la Seguretat Social retornarà el 50 % de l’excés de cotització “abans de l’1 de maig del any següent”.

El director de la TGSS, també ha abordat l’ampliació, a 12 mesos, de la quota reduïda de 50 euros per als autònoms que emprenguin o reprenguin a la qual es poden acollir els que causin alta inicial o els que no hagin cotitzat al RETA els dos anys immediatament anteriors. Fins ara s’exigien cinc anys sense alta.

Amb la nova llei, l’accident in itinere que s’aplica en el règim general s’estén al règim dels treballadors per compte propi, “sempre que no coincideixi amb el seu domicili”.

Així mateix, Bernardo Castelló ha analitzat la flexibilitat i els canvis en la base de cotització. La nova llei permet donar-se d’alta i de baixa a la SS fins a tres vegades l’any amb dret a començar a pagar el mateix dia en què es produeix el tràmit, i cotitzar en funció dels dies efectivament treballats. Els autònoms, a més, podran canviar les seves bases de cotització fins a quatre vegades l’any, amb efectes des de l’1 d’abril, l’1 de juliol, l’1 d’octubre i l’1 de gener de l’any següent.

Per la seva banda, l’advocat d’Unió de Mútues i expert en Seguretat Social, Pedro Agut, ha destacat la importància d’incentivar el treball autònom tant en matèria de cotització social com en matèria fiscal i de drets, ja que des de principis de 2017 el col·lectiu d’autònoms ha generat “una mitjana de 217 llocs de treball nets cada dia”.

Pedro Agut ha manifestat que és “fonamental millorar la protecció social i la seguretat jurídica dels autònoms i emprenedors”, i ha explicat les diferents prestacions que Unió de Mútues gestiona, com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, a favor dels autònoms que tenen concertada l’acció protectora derivada dels accidents de treball i de les malalties professionals.

En aquest sentit, l’expert en Seguretat Social d’Unió de Mútues ha remarcat la importància de cotitzar per contingències professionals ja que “l’autònom ha de ser el primer que es protegeixi i es cuidi”.