Notícies

26/03/2021

La prevenció de la COVID-19 en l’hostaleria

La hostaleria és un dels sectors més importants del nostre país que, des de fa unes setmanes, està tornant a la reobertura de la seva activitat. Una situació on les autoritats sanitàries insisteixen a cridar a la prudència, i recorden les mesures de protecció i els protocols sanitaris a aplicar amb l’objectiu que no augmenti el risc de contagi comunitari.

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions de seguretat i salut en el sector de l’hostaleria i que empresaris i treballadors tinguin una informació clara, intel·ligible i actualitzada, Unió de Mútues ha publicat cartells informatius amb una bateria de recomanacions, on, de forma molt visual, recopila les bones pràctiques referides a la higiene del personal, la desinfecció i neteja dels espais, i la ventilació dels locals.

Des d’Unió de Mútues, “volem col·laborar amb el sector de l’hostaleria amb la publicació d’aquestes recomanacions actualitzades per les autoritats sanitàries sobre la higiene i la ventilació per adoptar als locals, perquè empresa i treballadors comptin amb una informació específica sobre els passos a seguir per la seva pròpia seguretat, però també per la seguretat dels clients i visitants, i minimitzar el risc d’exposició al coronavirus, ha manifestat el Responsable de Prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez.

Sobre les recomanacions sanitàries de desinfecció i neteja d’espais, és important reforçar la desinfecció de les instal·lacions i les superfícies de contacte habitual com a poms, interruptors, passamans, escales, àrees de descans o banys. També, la desinfecció de les superfícies utilitzades pels clients entre ús i ús com ara barra, taules, cadires, menús o codis QR plastificats.

Així mateix, cal extremar la neteja personal i la rentada i desinfecció de mans abans d’accedir a la zona de menjadors i després de manejar diners, targetes, mòbils, o qualsevol objecte utilitzat per un client. L’ús de la mascareta serà sempre obligatori, molt especialment en la preparació d’aliments, emplatats i atenció al públic. A més, les instal·lacions hauran de ventilar-se diverses vegades al dia per assegurar una suficient renovació de l’aire, i també s’haurà de revisar i netejar els filtres d’aire condicionat i reixetes.

Amb aquesta iniciativa “volem oferir una informació molt clara, visual i precisa sobre les normes d’higiene a utilitzar en el lloc de treball, ja que els cartells estan fets perquè les empreses els puguin col·locar en llocs visibles dels establiments perquè tant els treballadors com els clients mantinguin vives les recomanacions i reforcin les pautes d’higiene i seguretat i, entre tots, treballadors i consumidors, intensifiquem la prudència, la conscienciació i la responsabilitat necessàries que evitin els contagis i fem front a la pandèmia”, ha afegit Emilio Gómez.

També, el cap de prevenció de la mútua ha recordat que, en la labor de garantir la seguretat i la salut dels treballadors durant la pandèmia, els empresaris compten amb les recomanacions específiques dels Ministeris de Sanitat i Treball, recollides en el document Directrius de Bones Pràctiques en les activitats de Restauració, on es detallen les mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors de l’hostaleria enfront de l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest procediment d’actuació contempla les recomanacions a tenir en compte al centre de treball i, també, les que han de tenir-se en compte a nivell personal i destaca les relatives a la higiene i desinfecció per ser una qüestió clau per eliminar el virus o reduir la seva càrrega viral, disminuint el risc de contagi.