Notícies

23/01/2017

Notícies RED 1/2017

A la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat amb data de 23 de gener el Butlletí Notícies RED 1/2017 amb els continguts següents:

– Novetats del sistema de liquidació directa.- Incorporació al sistema de liquidació directa del Règim Especial d’Artistes.

– Ampliació del termini de sol·licitud de domiciliació en compte.

– Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– Remissió de certificats de maternitat/paternitat (RECEMA).

– Nou servei de cessió de dades per a les administracions públiques en línia.

– Nous serveis d’alta, baixa i eliminació de moviments previs en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General. Sistema Red.

Relacionats:

Butlletí de Notícies RED 2017

Notícies RED