Notícies

11/03/2019

Notícies RED 2/2019

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat, amb data 21 de febrer, el Butlletí Notícies XARXA 2/2019 en el qual es detallen, entre altres aspectes, els contractes de caràcter temporal la durada efectiva del qual sigui igual o inferior a 5 dies.

Notícies RED 2/2019